skip to Main Content

Kako se možete prijaviti za međunarodnu mobilnost? >>

Da bi sudjelovali u Erasmus programu, studenti moraju studirati na I, II ili III ciklusu Univerziteta u Zenici (u zavisnosti od raspisanog konkursa) i moraju imati završenu prvu godinu I ciklusa studija.

Studenti koji učestvuju u Erasmus pragramu studiraju ili obavljaju praksu u trajanju od najmanje 3 mjeseca do jedne akademske godine u okviru jednog ciklusa studija u drugoj europskoj zemlji. Ugovor o učenju Erasmus programa garantuje da će Univerzitet u Zenici po povratku studenta priznati razdoblje provedeno u inozemstvu sve dok se studenti pridržavaju prethodno dogovorenih uslova.

Erasmus studenti ne plaćaju dodatne troškove školarine Univerzitetu kojeg posjećuju, s tim da studenti koji se prijavljuju za mobilnost nisu oslobođeni troškova upisa akademske godine/semestra na matičnoj instituciji. Eramus programom je pokriven cjelokupan period mobilnosti mjesečnom stipendijom za troškove smještaja i života u inozemstvu. Putni troškovi su također pokriveni a njihov iznos, kao i iznos stipendije je definisan Grant Ugovorom koji sačinjava institucija domaćin, a potpisuje ga student učesnik u mobilnosti.

Osiguranje

Osiguranje nije uvijek uključeno u finansijsku podršku (stipendiju) te ukoliko ga inostrana institucija nije ponudila, potrebno je da ga obezbijedite u vlastitom aranžmanu. Tokom vašeg boravka u inostranstvu potrebno je da imate zdravstveno osiguranje od dana ulaska do dana izlaska iz inostrane zemlje domaćina. Najčešće uzimate osiguranje iz osiguravajućih kuća koji za studente imaju povoljne pakete i ne budu puno skupi. Napomena: studenti iz Bosne i Hercegovine se mogu obratiti i Zavodu za zdravstvenu zaštitu BiH sa upitom o dobijanju potvrde o zdravstvenom osiguranju ukoliko naša zemlja ima potpisan sporazum sa zemljom u koju idete i taj dokument (izdat na lokalnom i engleskom jeziku) vam dokazuje zdravstveno osiguranje. Vodite računa da naša zemlja nema potpisan ovaj sporazum sa svim zemljama širom Evrope te da će vaša najčešća opcija za osiguranje biti obezbjeđivanje dokumenta iz osiguravajućih kuća u Bosni i Hercegovini. Osigurana lica Prema Pravilniku o uslovima, načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inostranstvu (Službene novine FBiH 31/02)  imaju pravo na zdravstvenu zaštitu u zemljama sa kojima postoje zaključene konvencije o socijalnom osiguranju: Austrija, Belgija, Crna Gora, Hrvatska, Italija, Luksemburg, Mađarska, Nizozemska, Njemačka, Sjeverna Makedonija, Slovenija, Srbija i Turska.

Za učesnike u Erasmus programu primjenjuju se pravila Erasmus+ programa koja se odnose na osiguranje, polica osiguranja treba pokrivati putno, zdravstveno, osiguranje u slučaju smrti i repatrijacije. Više o Erasmus+ pravilima koja se odnose na osiguranje možete pročitati na sljedećem linku: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-a/important-characteristics-of-the-erasmus-programme

Smještaj

Tokom trajanja vaše mobilnosti potrebno je obezbijediti smještaj u kojem ćete boraviti. Inostrane institucije vam mogu poslati svoju ponudu smještaja, no moguće je da ćete smještaj morati tražiti sami u vlastitom aranžmanu. Da bi pronašli odgovarajući smještaj možete uraditi sljedeće:

 • ako nije spomenuto u emailu od njih, možete provjeriti da li ta inostrana institucija ima studentske domove koji su prilagođeni studentskim potrebama i znatno jeftiniji u odnosu na smještaj u privatnom aranžmanu;
 • možete pronaći privatni smještaj prije dolaska u inostranu zemlju. Ovo često može biti rizično, jer uglavnom tražite informacije online, te ponuda na slikama u oglasu ne mora nužno odgovarati stvarnoj situaciji. Zbog toga, u ovom slučaju preporučujemo da pitate njihov ured za međunarodnu saradnju (odnosno kontakt osobu) za prijedlog gdje da tražite smještaj, ili da kontaktirate studentske organizacije te institucije (npr. ESN) koji vam može pomoći oko smještaja.
 • jedna od oficijelnih stranica za studentske smještaje je www.erasmusu.com koji služi kao pretraživač smještaja za Erasmus mobilnosti širom Evrope;

Troškove smještaja plaćate iz Erasmus stipendije koju dobijate od inostrane institucije.

Budžet za početak

Iako vaša međunarodna mobilnost podrazumijeva finansijsku podršku, ona vam neće biti dostupna prije dolaska na Erasmus destinaciju. To znači da će biti potrebno da sami platite putne troškove do Erasmus destinacije, kao i da pripremite dovoljno novca koji će pokriti barem jednu ili dvije sedmice vašeg života u inostranstvu. Dobijanje stipendije je malo duži administracijski proces koji traži više vremena da se isplati. Nakon vašeg dolaska potrebno je da potpišete odgovarajuće dokumente kojim se potvrđuje da ste došli, odnosno da ste fizički prisutni u toj zemlji, te je (najčešće) potrebno da sa dobijenim čekom odete na banku ili da otvorite račun u banci (jer stipendija MORA biti isplaćena na račun u zemlji domaćinu, a ne na deviznom računu u matičnoj zemlji) i to može potrajati 2-3 sedmice. Kako će biti isplaćena stipendija, to će vam objasniti kada dođete na inostranu instituciju. Na početku vaše mobilnosti se očekuje da ćete imati troškove koji će tražiti da budu odmah/unaprijed pokriveni (npr. najčeće je to smještaj, prevoz po gradu, hrana i piće, isl.) te je potrebno pripremiti sumu koja će moći pokriti te iznose. Vi ne plaćate školarinu, ali manji iznosi za registraciju za ispit, članstvo u biblioteci i ostale studentske aktivnosti mogu biti traženi od vas da platite.

Erasmus stipendija

Kao što vam je poznato, vaša međunarodna mobilnost podrazumijeva i finansijsku podršku koja podrazumjeva mjesečnu stipendiju za troškove života i putne troškove. Iznosi stipendija za troškove života za studente (BA, MA, PhD) Univerziteta u Zenici su između 800 i 900 EUR mjesečno, zavisno od troškova života u programskoj zemlji u koju odlazi.

Pored mjesečne stipendije (koja se računa prema broju dana u mjesecu), finansijska podrška uključuje i putne troškove koji se računaju na osnovu udaljenosti Zenice (u kojem je vaš matični univerzitet) od mjesta (grada) u kojem se nalazi inostrana institucija. Ta udaljenost se računa preko oficijelne računice  tzv. „Erasmus distance calculator-a“ koji je dostupan na linku: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator.

Napomena: Za računanje kilometraže uzima se udaljenost od tačke A do tačke B u jednom smjeru (ne uzima se povratna udaljenost). U nastavku možete pogledati izračunate putne troškove preko “distance calculator-a”:

 • Između 10 i 99 km: 20 eur po učesniku
 • Između 100 i 499 km: 180 eur po učesniku
 • Između 500 i 1999 km: 275 eur po učesniku
 • Između 2000 i 2999 km: 360 eur po učesniku
 • Između 3000 i 3999 km: 530 eur po učesniku
 • Između 4000 i 7999 km: 820 eur po učesniku
 • Između 8000 km i više: 100 eur po učesniku
 • Između 8000 km i više: 500 eur po učesniku

Izmjena ugovora o učenju

U ugovoru o učenju, imate naslove before mobility, during mobility i after mobility. Before je onaj prvi dio koji ste ispunjavali prije odlaska na mobilnost (podaci o vama, matičnoj instituciji, predmete koje ćete slušati i predmete koji će vam biti priznati). Može se desiti  situacija da odabrani predmet (ili više njih) nije više dostupan ili je nastala nemogućnost njegovog izvođenja na inostranoj instituciji domaćinu. U tom slučaju potrebno je uraditi izmjene u ugovoru o učenju (dio koji se odnosi na During mobility) gdje unosite predmet/e koji se briše i novi predmet koji ga zamjenjuje. Sve izmjene u toku mobilnosti koje se tiču nastave morate prethodno dogovoriti i odobriti sa matičnom institucijom (ECTS koordinator) i institucijom domaćinom (koordinatorom). Iako u zvaničnom Erasmus obrascu nema opcije za potpis koordinatora na izmjenu, potrebno je da se ispod tabele potpišu institucija domaćin i matična institucija (paralelno je potrebno uraditi izmjene u obrascu UNZE). Nemojte sami mijenjati ugovor niti brisati/unositi predmete. Propuštanjem prijavljivanja novog predmeta, odnosno zamjene predmeta rizikujete da vam prepis ocijena (kojeg dobijate na kraju) ne sadrži rezultate koje ste ostvarili tokom vaše mobilnosti što može onemogućiti priznavanje ostvarenih rezultata na matičnoj instituciji.

Grant Agreement

Grant agreement je sporazum kojim se reguliše vaša stipendija, a koji se zaključuje između vas i inostrane institucije domaćina. Iako se potpisuje uživo po dolasku na mobilnost, moguće je da ćete ga dobiti u elektronskoj formi kako biste ispunili potrebne podatke. U njemu su definisani uslovi, prava i obaveze za vašu mobilnost, kao i iznos koji će vam biti plaćen. Veoma je bitno da pravilno unesete tražene podatke, kao i da provjerite unaprijed unijete podatke o vama, vašoj matičnoj instituciji i datumima boravka. Ovaj ugovor potpisujete vi (nije potreban potpis sa matične institucije).

Napomena: Po dolasku na inostranu instituciju bit će vam uplaćen iznos od 70-80% ukupnog granta. Ostatak sredstava se uplaćuje tek po završetku obaveza. Da biste dobili puni iznos stipendije koju vam garantuje Grant Agreement potrebno je da IZVRŠITE sve obaveze naglašene u istom. Dakle, pored slušanja nastave i polaganja ispita, vaša obaveza je boraviti na instituciji domaćinu cijeli period koji je naznačen u vašem ugovoru. Ukoliko se desi da se vratite u BiH ranije nego što je to naglašeno, rizikujete isplatu jednog dijela stipendije ili ukoliko je cijeli iznos stipendije već bio uplaćen. dužni ste određeni dio sredstava vratiti.

Boravak

Potrebno je da vašu mobilnost provodite na inostranoj instituciji domaćinu. Iako ćete imati prilika da turistički putujete širom zemlje, kao i širom Evrope, vi ste tu na međunarodnoj razmjeni za koju primate finansijsku podršku i očekuje se da vam je ispunjavanje obaveza prema instituciji na prvom mjestu. Svako neopravdano izostajanje sa nastave i neispunjavanje nastavnih obaveza, odnosno nepoštivanje obaveza prema inostranoj instituciji može dovesti do re-evaluacije vaše mobilnosti, njenog suspendovanja kao i vraćanje primljenih finansijskih sredstava.

NAKON POVRATKA SA MOBILNOSTI

Prije povratka u BiH

Prije povratka u BiH, provjerite sa inostranim uredom da ste ispunili sve obaveze, potpisali potrebne dokumente i samim time oficijelno završili prvu fazu vaše stipendije. Nemojte propustiti da budete u kontaktu sa njima, jer samo oni mogu da vam potvrde završetak mobilnosti, te je veoma bitno da ste s njima u kontaktu.

Nastavak studija na UNZE

Nakon završene mobilnosti u inostranstvu, vraćate se na matični univerzitet (UNZE) i nastavljate studij prema postojećem studijskom programu. Svoj povratak evidentirate tako što se u roku od 7 dana javite odgovornoj osobi u Uredu za međunarodnu saradnju i obavite potrebne aktivnosti koje se odnose na nesmetano praćenje nastave (upis semestra, itd.).

Priznavanje ostvarenih rezultata

Nakon povratka, potrebno je pokrenuti proceduru priznavanja ostvarenih rezultata, a na osnovu potpisanog Ugovora o učenju i primljenog prepisa ocjena iz inostranstva.

Ako je student nakon realizovane mobilnosti dostavio dokumentaciju kojom dokazuje da je ispunio obaveze iz sklopljenog ugovora o učenju/stručnoj praksi, matična institucija dužna mu je priznati ostvareni uspjeh u studijskom programu u skladu sa ugovorom i Pravilnikom o ECTS, bez provođenja posebnog dodatnog postupka priznavanja. Podaci o mobilnosti unose se u CIS, dodatak diplomi i matičnu knjigu.

Ako se mobilnost ostvarila bez prethodno sklopljenog ugovora o učenju/stručnoj praksi, dekan matične organizacione jedinice će u saradnji sa prodekanom za nastavu i studentska pitanja, ECTS koordinatorom i rukovodiocem studijskog odsjeka odlučiti na osnovu obrazložene molbe, te poređenja i procjene usklađenosti programa ostvarenog na instituciji domaćinu i onog matične institucije, donijeti odluku o priznavanju razdoblja mobilnosti (ECTS bodove, položene predmete, ocjene i praksu) u skladu sa odredbama Pravilnika o mobilnosti UNZE.

Odluka kojom se odbija priznavanje razdoblja mobilnosti mora biti obrazložena.

Kad stručna praksa nije sastavni dio studijskog programa matične institucije, matična institucija podatke o obavljenoj stručnoj praksi unosi u Dodatak diplomi dotičnog studenta.

Kopija Ugovora o učenju, kopija dokumentacije kojom student dokazuje da je ispunio obaveze iz sklopljenog Ugovora, te Odluka o priznavanju ispita izdata u skladu sa Pravilnikom o mobilnosti, se prilaže u dosije studenta u studentskoj službi matične OJ.

Osnovni princip kojim se rukovodi u postupku priznavanja mobilnosti je princip pravičnosti. Suština mobilnosti je da se studentu omogući da ostvari akademske aktivnosti na instituciji domaćinu i da mu se period mobilnosti računa kao da ga je ostvario na matičnoj instituciji.

Svi predmeti koje je student položio na instituciji domaćinu bit će priznati kako je definisano ugovorom o učenju. Djelimično priznavanje se vrši u slučaju da je ugovorom o učenju definisano da dva predmeta na instituciji domaćinu zamjenjuju jedan predmet na matičnoj instituciji a student je tokom perioda mobilnosti ostvario ECTS kredite za samo jedan od navedenih predmeta, ili ako je djelimično priznavanje unaprijed definisano ugovorom o učenju.

Student koji na instituciji domaćinu nije položio sve predmete definisane ugovorom o učenju odnosno nije stekao potrebne ECTS kredite po semestru, a pohađao je odgovarajuću nastavu, ima pravo da na matičnoj instituciji polaže ispit/e iz semestra tokom kojeg je bio na razmjeni, bez dodatnih predispitnih obaveza.

Na web stranici UNZE se nalazi i Pravilnik o mobilnosti koji možete pročitati za detaljne informacije o postupku priznavanja ispita, sklapanju i mijenjanju ugovora o učenju, obavezama studenata učesnika u mobilnosti, a u kojem se nalaze i: poređenje i procjena usklađenosti studijskih programa,  osnovni kriterij za prenošenje i priznavanje ECTS kredita i ostale informacije.

Također, za sve potrebne informacije možete kontaktirati Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici na mail: amra.muslic@unze.ba i elma.isakovic@unze.ba ili broj tel. 032 444 420.

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Univerzitet u Zenici 2024 - Sva prava zadržana

Back To Top
Search
en_USEN