skip to Main Content

Pojam dolazni student odnosi se na studenta matične institucije koji boravi i studira/obavlja praksu na instituciji domaćinu nakon koje se dolazni student vraća na svoju matičnu instituciju. Ako studirate na instituciji koja ima sporazum sa Univerzitetom u Zenici, možete se prijaviti za studijski boravak na UNZE. Za uspješnu prijavu, morate biti izabrani i nominirani od strane vašeg matičnog univerziteta. Na početku biste trebali da se konsultujete sa Uredom za međunarodnu saradnju vašeg Univerziteta za sva pitanja oko procedure prijave. Vašu nominaciju Univerzitetu u Zenici može da podnese samo vaš univerzitet.

Rok za nominaciju

  • Zimski semestar akademske godine:  Juni
  • Ljetni semestar akademske godine:  Novembar

Kako se prijaviti

1. Nominacija – trebate biti zvanično nominovani od strane vaše matične institucije/koordinatora

Nominacija treba da sadrži sljedeće podatke: Ime i prezime, spol, studijski program, ciklus studiranja, e-mail i izabrani studijski program na UNZE, te prijedlog Ugovora o učenju/stručnoj praksi. Nominaciju je potrebno dostaviti Uredu za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici.

Ukoliko vaša nominacija, poslana od strane vašeg matičnog Univerziteta, bude prihvaćena od strane UNZE, putem e-mail-a ćete dobiti dalje upute.

Za uvid u studijske programe i katalog predmeta možete posjetiti sljedeće linkove:

https://unze.ba/medunarodna-saradnja/studijski-programi/

https://unze.ba/medunarodna-saradnja/katalog-predmeta/

2. Evaluacija (od strane Univerziteta domaćina)

UNZE koordinatori će pregledati vaše prijave. Iste mogu biti odobrene, odbijene ili se može zatražiti njihova izmjena. Ukoliko vaša prijava bude odobrena, Univerzitet i imenovani predstavnik organizacione jedinice, te imenovani predstavnik institucije domaćina će sačiniti sa studentom i matičnom institucijom Ugovor o učenju/stručnoj praksi. Ugovor o učenju potpisuju dolazni student i rektor Univerziteta, te imenovani predstavnik/ci institucije domaćina. Ugovor o stručnoj praksi potpisuju dolazni student, dekan i imenovani predstavnik/ci institucije domaćina, odnosno poslodavac. Ugovor o učenju/stručnoj praksi može se mijenjati samo uz saglasnost svih potpisnika, a sve promjene moraju biti u pisanom obliku. Nakon što je Ugovor o učenju/stručnoj praksi odobren Univerzitet u Zenici će izdati Pismo prihvatanja koje će dostaviti studentu i matičnoj instituciji.

3. Viza

Za sve potrebne informacije o vizi/boravišnoj dozvoli, molimo vas da posjetite sljedeću web stranicu: https://unze.ba/medunarodna-saradnja/boravisna-dozvola-viza/

4. Smještaj

Ukoliko želite da rezervišete smještaj u studentskom centru za boravak u BiH, molimo vas da za rezervacije ne kontaktirate direktno studentski dom već se za regulisanje smještaja javite Uredu za međunarodna saradnju, na sljedeće email-ove: Amra Muslić-Halilović, amra.muslic@unze.ba ili Elma Hedžić, elma.isakovic@unze.ba

Smještaj u studentskom domu Univerziteta domaćina će biti rezervisan po raspoloživim kapacitetima.

Informacije o Studentskom centru možete pogledati na sljedećim linkovima:
https://unze.ba/organizacione-jedinice/studentski-centar/
https://sc.unze.ba/

Privatni smještaj

Ukoliko u Studentskom centru Univerziteta u Zenici nema slobodnih jedinica za određeni period, dolazni student je obavezan sam naći i rezervisati privatni smještaj (apartman, hotel, stan) a na raspolaganju za pomoć pri odabiru smještaja u zavisnosti od njegove lokacije su sljedeći kontakt email: elma.isakovic@unze.ba

Cijena privatnog smještaja zavisi o tome da li je smještaj bliže centru ili dalje, kao i veličine stambenog prostora. Okvirna mjesečna cijena stanovanja se kreće od 300 KM i više.

5. Osiguranje

Svaki strani student upisan na Univerzitet u Zenici mora imati policu osiguranja za vrijeme studiranja i boravka u BiH. Ukoliko kupujete policu osiguranja u svojoj zemlji važno je obratiti pažnju da ona pokriva područje BiH.

Za učesnike u Erasmus programu primjenjuju se pravila Erasmus+ programa koja se odnose na osiguranje, polica osiguranja treba pokrivati putno, zdravstveno, osiguranje u slučaju smrti i repatrijacije. Više o Erasmus+ pravilima koja se odnose na osiguranje možete pročitati na sljedećem linku: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-a/important-characteristics-of-the-erasmus-programme

Za sva akademska pitanja kao što je priprema Ugovora o učenju/stručnoj praksi, plan boravka na Univerzitetu, studenti mogu kontaktirati ECTS koordinatore fakulteta:

Mašinski fakultet:  v.asist Emir Đulić; email: emir.djulic@unze.ba

Politehnički fakultet:  v.asist Nermin Redžić; email: nermin.redzic@unze.ba

Pravni fakultet: doc.dr. Sedad Dedić; email: sedad.dedic@unze.ba

Ekonomski fakultet: v.asist. Nermana Mahmić Muhić, email: nermana.mahmic@unze.ba

Fakultet inžinjerstva i prirodnih nauka; doc.dr Nadira Bušatlić; email: nadira.busatlic@unze.ba

Filozofski fakultet: v.prof.dr. Bernard Harbaš: bernard.harbas@unze.ba

Medicinski fakultet: mr.sc. Adisa Krehmić; adisa.krehmic@unze.ba

Islamski pedagoški fakultet: v.prof.dr. Amina Pehlić; amina.pehlic@unze.ba

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Univerzitet u Zenici 2024 - Sva prava zadržana

Back To Top
Search
en_USEN