fbpx
skip to Main Content

10.02.2016.CIP UNZE: OTVORENA PRVA LABORATORIJA U SKLOPU PROJEKTA „IDEALAB“

10.02.2016.CIP UNZE: OTVORENA PRVA LABORATORIJA U SKLOPU PROJEKTA „IDEALAB“

Nakon isporuke opreme u sklopu projekta iDEAlab („Fostering students’ entrepreneurship and open innovation in university-industry collaboration, 544373-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-JPHES“) koji vodi Univerzitet u Novom Sadu, CIP UNZE je u saradnji sa Zdravstvenim fakultetom UNZE upriličio svečano otvorenje prvog IDEA-Lab-a na UNZE. Naime, u okviru Trening centra Zdravstvenog fakulteta u Kantonalnoj bolnici Zenica (KBZ) poseban kutak odvojen je za studentski IDEA-lab ZF UNZE.
Otvarajući Trening centar i IDEA-lab rektor UNZE prof.dr Dževad Zečić, dekan ZF UNZE prof.dr Salih Tandir, voditelj Centra mag. Mirza Oruč i direktor CIP UNZE prof.dr Darko Petković, naglasili su značaj koji će ovaj Centar i laboratorij u njegovom sastavu imati za razvoj ZF i UNZE. Prof.dr. Darko Petković, šef tima UNZE na projektu IDEA-lab je naglasio da je u sklopu ovog Tempus projekta dobio četiri nova računara, jedan LCD od 48”, jedan RIP RAP 3D printer i 7 kg punjenja (komplet od pet boja i bezbojno punjenje) za 3D printer. Predstavljajući koncept IDEA-laba na ZF prof.Petković je naglasio da ovi prostori i moderna oprema dostupna u njima treba da funkcioniraju kao centri razvoja studentskog preduzetništva, tj. kao ugodni (tzv. kolaborativni) prostori treba da omoguće razvoj studentskih poslovnih ideja, izradu i testiranje prototipova. 3D tehnologija ima veliku primjenu u medici i zdravstvu a i sama oblast zdravstva je jedna od najpropulzivnijih oblasti sa aspekta inovativnosti i preduzetništva tako da ostaje nada i želja da će ova oprema uz voditeljstvo laboratorije mag. Oruča i njegovih saradnika biti mjesto budućeg okupljanja medicinskog i tehničkog personala ZF, KBZ i te tehničkog ekspertskog personala UNZE.

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top