14.01.2016. CIP UNZE: POSJETA REKTORATU UNIVERZITETA ALICANTE

14.01.2016. CIP UNZE: POSJETA REKTORATU UNIVERZITETA ALICANTE

U sklopu trećeg dana boravka na Univerzitetu Alicante u Španiji članovi CIP-a UNZE-a: prof. dr Darko Petković, prof. dr Malik Čabaravdić, v.a. mag. Mirza Oruč i Lamija Subašić imali su radni sastanak s prorektorom UA prof. dr Juanom Llopisom. Nakon razmjene prigodnih poklona i predstavljanja obje institucije od strane prorektora bilo je riječi o potpisivanju memoranduma o saradnji dvije visokoškolske organizacije. No, još važnije od tog protokola, kako je istakao prorektor LLopis, je da dvije visokoškolske institucije vrlo plodno sarađuju već dugi niz godina: od projekta CUBRIK (Razvoj QA na bazi BME evalucija od prije 6 godina) do projekta WBCInno i Razvoja kancelarije za osobe sa posebnim potrebama na UNZE-u. Novim protokolom, koji će se ubrzo potpisati, predviđeno je da se proširi saradnja posebno u programima mobilnosti nastavnog osoblja i studenata.