skip to Main Content

14.06.2018. MF UNZE: ODOBREN NOVI STUDIJSKI PROGRAM NA VLADI ZDK

Novi studijski odsjek „Dizajn i tehnologije u drvopreradi-DTD“ koji je planiran za otvaranje na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici prezentovan je na sjednici Vlade ZDK od 14.06.2018. Nakon uvodnog obraćanja ministra Sinanovića koji je dao osnovne naznake rada na ovom Elaboratu isti je predstavio šef tima za izradu istog prof.dr D.Petković. Imenovani je naglasio da je budući studijski program na UNZE baziran na dugogodišnjoj tradiciji ovog studija u Švicarskoj i Njemačkoj odnosno na univerzitetima u Rosenheimu i Bernu. Već dugi niz godina zapažen je nedostatak visokostručnog kadra u BiH iz oblasti drvoprerade koji bi bio u stanju da razvija ovaj sektor na novim osnovama kako se on danas razvija u svijetu (dizajn i proizvodnja energetski učinkovitih kuća, dizajn i proizvodnja eneterijera, namješataja, podova i dr). Savremene tehnologije obrade bazirane na CNC osnovama, globalni trend skraćenje vremena od razvoja do plasmana proizvoda, nova dizajnerska rješenja, samo su neke od odrednica današnje industrije namještaja i sektora drvoprerade u svijetu. Brojne studije su pokazale da BIH ima više nego solidnu osnovu za razvoj ove proizvodnje kada su prirodni uslovi u pitanju. Sirovinska baza je tu i treba je na adekvatan način preraditi sa ciljem da što manje odlazi kao sirovinska osnova za industrije drugih zemalja. No, u svim ovim studijama gotovo uvijek se pominje manjak osoblja sa traženim kompetencijama za današanje bavljenje preradom drveta i proizvodnje šarolike palete proizvoda koje pored stručnih kompetencija iz oblasti drvoprerade podrazumijeva i niz generičkih kompetencija (aktivna znanja stranih jezika, IKT tehnologija, timskog rada, multidisciplinarna znanja i dr.). Kao ciljno tržište zaposlenja budućih diplomiranih inženjera drvoprerade su proizvodne firme iz oblasti drvoprerade i industrije namještaja. Kako je istakao i premijer ZDK M.Galijašević samo region Srednje Bosne ima gotovo 200 MSP sa gotovo 3000 zaposlenih koje se bave drvopreradom a sve veći je i broj sistema koje zapošljavaju i više stotina radnika u ovoj oblasti (Tamex, Secom, FIS Ambyenta, Artisan, MS Wood i dr.). Industrija namještaja i drvoprerađivački sektor u BiH nakon poslijeratne stagnacije danas se intenzivno razvija i već je dostigao izvoz od gotovo 1,5 milijardi KM a u ovoj vrednosti značajno participira ZDK. U tom smislu očekivan je dalji rast broja zaposlenih u ovom sektoru koji pati od hroničnog nedostatka najkvalifikovanijeg osoblja sa savremenim znanjem za proizvodnju. Značajno je naglasti da je ovaj studijski odsjek podržala i EU kroz program Pro_local i projekt RIPEUD-Razvoj inovativnog procesa edukacije i umrežavanja u oblasti drvoprerade u Srednjoj Bosni. U planu za naredne godine je da ovaj studijski program bude prvi studijski program koji će ići po modelu dualnog obrazovanja koje preferiraju najrazvijenije zemlje EU (Njemačka, Austrija i Danska) te Švajcarska. U tom smislu UNZE planira sa ZDK pokrenuti jedan od međunarodnih projekata koji će zakonski urediti ovu oblast u ZDK kao jednom od prvih kantona u FBIH koji jasno akceptira značaj strukovnog obrazovanja u potpunosti prilagođenog potrebama tržišta rada. Elaborat za pokretanje studija DTD je jednoglasno usvojen i upućen u dalju proceduru na Skupštinu ZDK.

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
Search