15.01.2018.  PTF, MF I CIP UNZE: PRAKTIČNA NASTAVA U PROIZVODNIM SISTEMIMA

15.01.2018. PTF, MF I CIP UNZE: PRAKTIČNA NASTAVA U PROIZVODNIM SISTEMIMA

U poslednjoj nedelji nastave u zimskom semestru 2017/18.godine uz angažman CIP, MF i PtF upriličena je realizacija praktične nastave u proizvodnim sistemima u Tešnju.  Prava posjeta upriličena je proizvodnom sistemu BME, holandskoj kompaniji koja proizvodi kamionske prikolice i sisteme unutrašnjeg transporta. Uz izuzetnu susretljivost domaćina studenti su imali priliku da vide kompletan proces pripreme, proizvodnje kao i kontrole kvaliteta gotovih prikolica kao i teleskopskih sistema trakastih transportera. Naredna posjeta upriličena je renomiranoj kompaniji Enker gdje je težište bilo na sagledavanju proizvodnog procesa izrade različitih elemenata industrijske keramike. Sagledane su sve faze procesa proizvodnje proizvoda koji nisu česti proizvodi u industrijskim sistemima u širem regionu. Na kraju radnog dana studenti su posjetili kompaniju Pobjeda koja je BH lider u proizvodnji pumpi za motorna vozila renomiranih proizvođača u EU. Ono što je posebno bilo impresivno za studente je saznanje da je kompletan sistem proizvodnje od dijelova kalupa za livenje (modela, jezgra i dr.), preko odlivka do mašinske obrade vrlo složenih elemenata pumpe i montaže sa kontrolom djelo stručnjaka i zaposlenih Pobjede. Ovo je je bila odlična prilika da se pored teorijskog upoznavanja sa različitim tehnologijama na predavanjima ova teorijska znanja prošire i praktičnim sagledavanjem pripreme tehnologija kalupnog livenja, CNC izrade različitih mašinskih elemenata i sklopova, proizvodnje industrijske keramike, svjećica i dr.. Uz punu uključenost i posvećenost domaćina u svim proizvodnim sistemima studentima MF i PtF je pružena izvrsna prilika da svoja znanja prošire i upotpune. Ovakve posjete su ujedno i prilika da se studenti upoznaju sa uspješnim bosanskohercegovačkim proizvodnim sistemima.