22.11.2019.  CIP UNZE: UČEŠĆE U OKRUGLOM STOLU NA PALAMA

22.11.2019. CIP UNZE: UČEŠĆE U OKRUGLOM STOLU NA PALAMA

U sklopu proslave 67.godina postojanja Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu direktor Centra za inovativnost i preduzetništvo Univerziteta u Zenici prof.dr Darko Petković učestvovao u radu Okruglog stola: Izazovi obrazovnog procesa u kontekstu razvoja koncepta Industrija 4.0. Okrugli sto moderirao je dekan EF UIS prof.dr Radomir Božić koji je naglasio značaj transformacije NPP kako tehničkih tako i ekonomskih fakulteta da bi odgovorili zahtjevima koje traži koncept Industrije 4.0. Iako je većina učesnika bila mišljenja da BIH nema privredu za koncept Industrije 4.0. to se pokazalo kao netačno jer obrazovanje i njegovi rezultati su globalna stvar a brojni poslovni sistemi u BiH rade, žive i privređuju u ovom konceptu (npr.Tvornica cementa Kakanj-Heidelberg, Mann-Humel, Pobjeda, BME, Prvent i dr.). Kao jedan od govornika okruglog stola prof.Petković je pozvao profesore posebno ekonomskih fakulteta da „više žive u realnoj praksi a manje u PP prezentacijama i case-study-jima iz Meksika, Kanade ili USA”, da se što više i u nastavi i u radu približe dualnom modelu studija, da rade na tehnološkom transferu i sarađuju sa firmama u BIH jer svaka „sredina u BIH je odraz njegovog univerziteta i fakulteta koji rade na tom regionu”. Posebno je naglasio značaj mobilnosti i internacionalizacije osoblja i studenata jer to je jedini način da se prate savremeni poslovni trendovi pa tako i koncept Industrije 4.0.