23.04.2020.  CIP UNZE: JOŠ JEDAN NOVI MEĐUNARODNI PROJEKT

23.04.2020. CIP UNZE: JOŠ JEDAN NOVI MEĐUNARODNI PROJEKT

Iz sjedišta WBF ureda u Tirani (West Balkan Foundation) smo obaviješteni da je naša projektna aplikacija na Liniju 1 (Jačanje RDI) – projekt “Strengthening regional academic and research exchange, od strane ocjenjivačke komisije dobila odlične ocjene i predložena je za realizaciju u 2020/21.godini. Projektni partneri koji su radili na aplikaciji su Univerzitet Luarasi Tirana (Albanija), FON Univerzitet Tetovo (S.Makedonija), Centar za inovativnost i preduzetništvo UNZE (BiH) i UDG – Podgorica (Crna Gora) I ista je predata u proceduru ocjenjivanja decembra 2019.godine. Kroz projekt je planiran niz seminara, konferencija i umrežavanja istraživača 4 zemlje Zapadnog Balkana te jače uključivanje studenata u međuniverzitetsku saradnju.