24.04.2019. CIP  UNZE: PREZENTACIJA ZA ĐAKE SREDNJIH ŠKOLA

24.04.2019. CIP UNZE: PREZENTACIJA ZA ĐAKE SREDNJIH ŠKOLA

U sklopu aktivnosti nastavka projekta STINT koji je formalno završen a imao je između ostalih aktivnosti za cilj promociju internacionalizacije i mobilnosti u BH akademskom prostoru te informisanja budućih studenata kako je pozicionirana mobilnost u Bolonjskom procesu prof.dr Darko Petković je sa gostom iz doc.dr Giovanni-jem Marinnom boravio u cjelodnevnoj posjeti Tešnju. Posjeta je imala širi kontekst sa ciljem da se gost iz Italije upozna sa mogućnostima BH privrednih sistema u kontekstu buduće saradnje UNZE i Uni Urbino koja bi uključivala istraživačke teme od značaja za poslovni sektor i razvoj treće misije univerziteta. U tom smislu prije održavanja tribine sa srednjoškolcima u Gradskoj biblioteci Tešanj prof.Petković i doc.Marinno su posjetili fabrike BME-fabrika koja radi kamionske prikolice te sisteme unutrašnjeg transporta, zatim ARTISAN-renomirani proizvođač namještaja od masivnog drveta te POBJEDU –fabriku koja radi pumpe za automobilsku industriju te za druge različite namjene. Nakon ovih posjeta slijedila je tribina sa srednjoškolcima na kojoj je bilo govora o Bolonjskom procesu, ECTS bodovima, dodatku diplomi, ugovoru o učenju, prepisu ocjena i dr. sa posebnim naglaskom na značaj i promociju mobilnosti. Prof.Petković je naglasio da najviše od želje i napora studenta zavisi da li će sutra biti u nekom od programa mobilnosti koji su na raspolaganju svim studentima u BiH. Bilo je govora i o novim studijskim programima na UNZE, referencama koje UNZE ima u međunarodnoj saradnji te želji da mladi svojom proaktivnošću pokažu želju da budu dio međunarodne akademske zajednice. Kao priručnik koji će im najviše pomoći u razumijevanju mobilnosti prof.Petković je đacima preporučio priručnik koji je kroz STINT Erasmus+ projekt štampao UNSA (dostupan na:  http://www.erasmus.unsa.ba/wp-content/uploads/Zbirka-2018-web.pdf. ) Doc.dr. Marinno je iznio svoja lična iskustva iz programa Erasmus+ te prezentirao kako italijanski studenti gledaju na programe mobilnosti. Tribinu je odlično organizovala Biblioteka Tešanj na čelu sa direktoricom dr.sc. Alminom Brkić-Alagić. Na kraju radnog dana upriličena je posjeta drvoprerađivačkoj fabrici AL EX u Zenici.