24.07.2019.  CIP  I MF UNZE: PRIPREME ZA TAKMIČENJE STUDENATA

24.07.2019. CIP I MF UNZE: PRIPREME ZA TAKMIČENJE STUDENATA

Tim Katedre za ekologiju Mašinskog fakulteta (doc.dr Dautbegović, doc.dr Šišić, v.a. dr Birdahić) i direktor CIP UNZE održao je sastanak na Mašinskom fakultetu u cilju definisanja tema i potencijalnih takmičara ispred MF UNZE koji će se pojaviti na regionalnom takmičenju najboljih preduzetničkih ideja iz ekologije u Miločeru (Crna Gora, septembar 16/18. 2019). Odlučeno je da se MF prijavi sa 3 tima sa 2-3 takmičara koji će teme za takmičenje obraditi u preduzetničkom konceptu na bazi svojih tekućih projekata, seminarskih i diplomskih radova. Do kraja  jula timovi će raditi na definisanju Izjave o konceptu preduzetničke ideje i PP prezentacije koje će poslati kolegama sa UDG Podgorica. Plan je da se studenti MF UNZE zajedno sa svojim mentorima sa Katedre pojave na ovom takmičenju u septembru.