24-25.01.2018.  CIP UNZE: UČEŠĆE NA SEMINARU U MARIBORU

24-25.01.2018. CIP UNZE: UČEŠĆE NA SEMINARU U MARIBORU

Predstavnici CIP UNZE prof.dr Darko Petković i v.as.mr Mirza Oruč učestvovali su na seminaru INTERREG projekta EDU-Lab –  NEW DANUBIAN GOVERNANCE IN LABOUR MARKET RELEVANCE OF HIGHER EDUCATION. Nakon pozdravnog obraćanja prorektorice UNI Maribor prof.dr Nataše Vaupotič i projekt direktora dr sc. Agenes Sebastyen, slijedio je plenarni dio rada projektnog konzorcija u velikoj Sali Rektorata Univerziteta u Mariboru. Nakon toga je slijedio rad u grupama koji je bio usmjeren na poboljšanje dokumenta kojim se daju osnove i preporuke za razvoj studijskih programa u zemljama Dunavskog sliva koji će više biti okrenuti ka tržištu rada i stvarnim potrebama poslodavaca te biti organizovani na nekom od modela dualnog obrazovanja (smart-education, co-operative education i sl.).