29.01.2016. ZF: PRIPREME ZA PROGRAME MOBILNOSTI U EU

Dana 26.01.201eu_flag_co_funded_pos_[rgb]_right6. godine u sjedištu Odisee  University College – School of Health Care, Brussels, Belgija koji ima kampuse u Gentu i Sint Niklaasu održan je sastanak sa predstavnicima School of Health Care – Julie Vanderlinden i Willem van den Berg i predstavnicima Univerziteta  u Zenici prof. dr. sc Darko Petković i  v.asist Mirza Oruč MA, ECT(A)S koordinatorom UNZE sa temom mobilnosti studenata i nastavnog osoblja  u okviru Erasmus+ aktivnosti koje ove dvije institucije upražnjavaju. Ovome sastanku prisustvovale su i studentice Odisee School of Health: Lisa Van Melkebeke i Nisa Meersschaut koje u sklopu ove razmjene dolaze na Zdravstveni fakultet Univerziteta u Zenici u ljetnjem semestru 2016.godine. Sprovedbom ove aktivnosti osigurali su se svi preduslovi za mobilnost studenata i nastavnog osoblja Zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Zenici. Ova aktivnost predstavlja još jedan u nizu iskoraka koje Zdravstveni fakultet Univerziteta u Zenici sprovodi na internacionalizaciji studentskih aktivnosti i mobilnosti nastavnog osoblja sa ciljem unapređenja uslova studiranja u oblasti sestrinstva i zdravstvenih nauka. To je ujedno i kvalitetan uvod u Erasmus+ projekat STINT koji za cilj ima internacionalizaciju na visokoškolskim ustanovama u BIH u kojem je Univerzitet u Zenici Logo_odiseepunopravni partner konzorcija.