30.12.2015. QA URED: SVEČANI POČETAK KORIŠTENJA OPREME IZ TEMPUS PROJEKTA BIHTEK

30.12.2015. QA URED: SVEČANI POČETAK KORIŠTENJA OPREME IZ TEMPUS PROJEKTA BIHTEK

U okviru poslednje sjednice Senata UNZE u 2015.godini predstavljeni su rezultati Tempus projekta ¨Benchmarking as a Tool for improvement of higher education performance – BIHTEK“, članovima Senata UNZE te predata sažeta verzija ključnih rezultata benchmarking procesa UNZE-UIS-KUL. Također, svečano je puštena u rad oprema za elektronske sjednice Senata (tzv. E-Senat) koju čini 30 računara i 6 LCD TV prijemnika sa adekvatnim software-om.

Šef UNZE tima prof.dr Darko Petkovićem je predstavio Brošuru “Ključni rezultati benchmarking-a UNZE-UIS-KUL” članovima Senata UNZE te naglasio značaj procesa u kojem je UNZE učestvovao u prethodne 3 godine.

Pored opreme za E-Senat opremljena je I IT sala na Pravnom fakultetu UNZE tzv. Benchmarking-room koju će u budućnosti najviše koristiti studenti UNZE I QA menadžeri OJ UNZE. Time je ovaj Tempus projekt ušao u svoju završnu fazu u kojoj je još predviđena i obuka osoblja za software “Repozitorij radova UNZE”.

Iako je tim UNZE uradio mnogo više nego je projektom bilo planirano cilj je da se do završetka projekta, ako za to bude dovoljno vremena urade i određene aktivnosti benchmarking-a sa univerzitetima u Paderbornu i Vigu, posebno u domenama regulative tehnološkog transfera i organizacije istog (TTO office I sl.).