Na Univerzitetu u Zenici postoje dva centra:

Namjera Centra za društvena i interreligijska istraživanja je da kroz projekte, programe naučna istraživanja, seminare, razgovore doprinese razvoju zdravih i integrisanih ličnosti kao i stabilne društvene zajednice koja njeguje dijalog i saradnju na putu ka integraciji sebe kao ličnosti.