skip to Main Content

Dopuna Konkursa za izbor nastavnika i saradnika

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
JU UNIVERZITET U ZENICI

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici, broj: 01-02-5-4295/22 od 26.10.2022.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje

DOPUNU KONKURSA

Objavljenog u dnevnom listu Večernji list BiH dana 19.10.2022.godine, u dijelu kako slijedi

MAŠINSKI FAKULTET

Nastavnik

  • Nastavnik u zvanje vanredni profesor za užu naučnu oblast : Projektovanje i upravljanje proizvodnim sistemima i kvalitetom – 1 (jedan) izvršilac, (bez zasnivanja radnog odnosa, dodati riječ „napredovanje“)

 

Dopuna Konkursa objavljena u dnevnom listu Večernji list BIH dana 28.10.2022.godine

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
Search