Grupa studenata Univerziteta u Zenici angažirana je za potrebe NS BIH i organizaciju utakmice BiH-Finska

Grupa studenata Univerziteta u Zenici angažirana je za potrebe NS BIH i organizaciju utakmice BiH-Finska