skip to Main Content

Imenovana dva nova prorektora Univerziteta u Zenici

Senat Univerziteta u Zenici je na sjednici održanoj u srijedu, 29.03.2023. godine prihvatio prijedlog rektora prof. dr. sc. Jusufa Durakovića i imenovao dva nova prorektora Univerziteta u Zenici.
Na funkciju prorektora za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta imenovan je prof. dr. sc. Hasan Avdušinović, dok je na funkciju prorektora za naučnoistraživački rad imenovan prof. dr. sc. Fuad Hadžikadunić.

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
Search