fbpx
skip to Main Content

Informacija o odbrani doktorske disertacije kolege v.as.mr.sc. Edina Begovića na Mašinskom fakultetu u Zenici

Informacija O Odbrani Doktorske Disertacije Kolege V.as.mr.sc. Edina Begovića Na Mašinskom Fakultetu U Zenici
Na Mašinskom fakultetu u Zenici je dana, 07.12.2015. godine viši asistent mr.sc. Edin Begović, pred Komisijom u sastavu prof.dr. Muhamed Mehmedović, Mašinski fakultet, Univerzitet u Tuzli, oblast: Proizvodne tehnologije, predsjednik Komisije; Prof.dr. Joan Vivancos Calvet, Barcelona School of Industrial Engineering (ETSEIB), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) – Barcelona Tech (UPC), oblast: Proizvodne tehnologije, član i Prof.dr.Dr.h.c. Sabahudin Ekinović, Mašinski fakultet, Univerzitet u Zenici, oblast: Tehnologije, mašine i alati za obradu rezanjem, mentor i član, uspješno odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom “Prilog analizi tehnoloških, tribološko-mehaničkih i eksploatacionih karakteristika bijelog sloja generisanog postupkom mašinske obrade čeličnih materijala”.
Predmetna doktorska disertacija je nastavak dosadašnjih istraživanja na polju analize mogućih uticajnih elementa na karakteristike nastalog bijelog sloja. Za razliku od većine istraživanja u kojima se nastanak bijelog sloja posmatra na jednom ili više standardnih materijala, istraživanje provedeno u ovoj doktorskoj disertaciji je usmjereno u pravcu identifikacije uticaja pojedinačnih hemijskih elemenata, kao primarnih strukturalnih komponenti svakog standardnog ili nestandardnog čeličnog materijala, na nastanak i karakteristike bijelog sloja. U tom smislu, viši asistent mr.sc. Edin Begović je koristeći metodologiju planiranog eksperimenta (Taguchi plan) proizveo osam nestandardih čeličnih materijala, čiji se hemijski sastav mijenjao po utvrđenoj plan-matrici, sa kontrolisanim nivoima četiri (4) legirajuća elementa C, Mn, V i Cr, te proveo eksperimentalna istraživanja koristeći Taguchi metodologiju i metodologiju frakcionih eksperimentalnih planova, obradio rezultate i izveo zaključke o karakteru uticaja posmatranih hemijskih elemenata na nastanak i karakteristike bijelog sloja.
Odbranu disertacije uveličao je veliki broj prisutnih, pri čemu naročito želimo istaći prisustvo uvaženih gostiju sa Univerzitetskog centra ze elektronsku mikroskopiju Univerziteta u Mariboru, kao i kolega sa Univerziteta u Sarajevu, Metalurškog Instituta “Kemal Kapetanović” i privrednih subjekata iz okruženja.

Dio atmosfere sa odbrane doktorske disertacije predstavljen je na slikama.

Katedra za proizvodne tehnologije

[vc_gallery interval=”3” images=”943,942,941,940,939,938,937”]

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
×Close search
Search