fbpx
skip to Main Content

Ispravka konkursa za izbor nastavnika i saradnika objavljenog dana 15.06.2020. godine

Ispravka Konkursa Za Izbor Nastavnika I Saradnika Objavljenog  Dana 15.06.2020. Godine

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
JU UNIVERZITET U ZENICI

 

U skladu s Odlukom Senata Univerziteta u Zenici, broj: 01-02-1-2207/20 od 11.06.2020.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje:

 

ISPRAVKU KONKURSA
za izbor nastavnika i saradnika
objavljenog  dana 15.06.2020. godine u dnevnom listu Dnevni avaz

 

U dijelu Konkursa za izbor nastavnika i saradnika, objavljenog  dana 15.06.2020. godine u dnevnom listu Dnevni avaz, vrši se ispravka kako slijedi:

 

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

Saradnik

  • Saradnik u zvanje viši asistent (napredovanje-bez zasnivanja radnog odnosa)
    za naučnu oblast: Tehničke nauke, polje: Materijali, grana: Metalni materijali i
    grana: Karakterizacija materijala                                                                                                1 izvršilac

 

 

Ispravka Konkursa za izbor nastavnika i saradnika objavljena u dnevnom lisu Avaz dana 20.06.2020.godine

 

 

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
×Close search
Search