fbpx
skip to Main Content

Ispravka konkursa za upis studenata u I godinu II ciklusa studija u 2020/21. godini

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
JU UNIVERZITET U ZENICI

 

U skladu s Odlukom Senata Univerziteta u Zenici, broj: 01-05-1-5434/20 od 18.12.2020.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje

 

ISPRAVKU KONKURSA

ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU II (DRUGOG) CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U ZENICI U AKADEMSKOJ 2020/2021. GODINI

(Magistarski studij)

 

U Konkursu za upis studenata u prvu godinu II (drugog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2020/2021. godini

(magistarski studij) objavljenim  dana 13.01.2021. godine, u dnevnom listu Dnevni avaz, vrši se ispravka tako da se dio teksta koji glasi: „Osnivač će snositi troškove redovnog studija u akademskoj 2020/2021. godini samo za studente koji su u I  (prvom) ciklusu studija ostvarili prosječnu ocjenu 8 (osam) i više u skladu sa Odlukom Vlade Zeničko-dobojskog kantona o davanju saglasnosti na visinu školarine i drugih naknada koje plaćaju studenti II (drugog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2020/2021.godini.“ BRIŠE.

 

Ispravka Konkursa objavljena u dnevnom listu Avaz dana 26.01.2021.godine

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
×Close search
Search