skip to Main Content

Ivica Ćosić, MA, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom “Primjena načela savjesnosti i poštenja u obvezno pravnim odnosima s posebnim osvrtom na ugovor o osiguranju” dana 22.07.2022. godine

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od  10.06.2022. godine JU Univerzitet u Zenici daje sljedeću:

O B A V I J E S T

Ivica Ćosić, MA,  javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

“PRIMJENA NAČELA SAVJESNOSTI I POŠTENJA U OBVEZNO PRAVNIM ODNOSIMA S POSEBNIM OSVRTOM NA UGOVOR O OSIGURANJU”

 

dana  22.07.2022. godine s početkom u 16,00 sati u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Doktorska disertacija  može se  pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici

REKTORAT
JU UNIVERZITET  U ZENICI

Tekst objavljen u dnevnom listu Večernji list BIH dana 14.06.2022.godine

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
Search