Konkurs za studente Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, studijski program Zdravstvena njega, za mobilnost u akademskoj godini 2017/2018. u okviru programa Erasmus+ suradnja s partnerskim zemljama KA107-Tallinn Healthcare College, Estonija

Konkurs za studente Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, studijski program Zdravstvena njega, za mobilnost u akademskoj godini 2017/2018. u okviru programa Erasmus+ suradnja s partnerskim zemljama KA107-Tallinn Healthcare College, Estonija

URED ZA MEĐUNARODNU SARADNJU
UNIVERZITETA U ZENICI

 

KONKURS

za studente Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, studijski program Zdravstvena njega, za mobilnost u akademskoj godini 2017/2018.
u okviru programa Erasmus+ suradnja s partnerskim zemljama KA107-Tallinn Healthcare College, Estonija

 

Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici objavljuje Konkurs za prijavu studenata za razmjenu  u okviru Erasmus+programa za Tallinn Healthcare College, Estonija. Studentima koji budu odabrani program obezbjeđuje mjesečnu stipendiju (između 750 i 850 eura) kao i naknadu za  putne troškove na osnovu proračuna na EC distance calculator.

 

Polje studija: zdravstvo

Godina studija: I  ciklus studija

Trajanje mobilnosti: 3-5 mjeseci u  akademskoj 2017/18

 

Rok za prijavu: 09.06.2017.godine do 12 h

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeće:

  1. Dokaz o statusu studenta na Univerzitetu u Zenici
  2. Uvjerenje o položenim ispitima
  3. Kopija važećeg pasoša
  4. Motivaciono pismo na engleskom jeziku
  5. Potvrdu o poznavanju  engleskog jezika (od predmetnog nastavnika ukoliko kandidati nemaju neki drugi ceritifikat)

 

Aplikaciju sa skeniranim dokumentima dostaviti na mail adresu rektorat-1@unze.ba sa naznakum ERASMUS/TALLINN.

Kandidati će biti rangirani a potom, ukolioko Komisija procijeni, pristupit će intervju koji će se održati u prostorijama Rektorata. Intervju će biti organizovan na engleskom jeziku.

Za dodatne informacije se možete obratiti lično u Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici, ili putem maila amra.muslic@unze.ba i tel. 032 444 420

Informacije o Univerzitetu, smještaju,  kursevima jezika, katalog predmeta i druge informacije možete pronaći na : https://ttk.ee/en/courses-english-tallinn-health-care-college-20172018  ;  https://ttk.ee/en/student-hostel-0

Studentima koji budu odabrani za razmjenu će biti izdato Pismo nominacije koje je osnov za nastavak aplikacije.