Konkurs za studente Medicinskog fakulteta, Zdravstvena njega za mobilnost u 2019/20, Hanzehogeschool Groningen, Holandija

Konkurs za studente Medicinskog fakulteta, Zdravstvena njega za mobilnost u 2019/20, Hanzehogeschool Groningen, Holandija

KONKURS
za studente Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, studijski program Zdravstvena njega za mobilnost u akademskoj godini 2019/2020.
u okviru programa Erasmus+ saradnja s partnerskim zemljama KA107- Hanzehogeschool Groningen, Holandija

Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici objavljuje Konkurs za prijavu studenata za razmjenu u zimskom semestru 2019/2020. godine u okviru Erasmus+ programa za Hanzehogeschool Groningen, Holandija. Studentima koji budu odabrani program obezbjeđuje mjesečnu stipendiju (između 750 i 850 eura) kao i naknadu za  putne troškove na osnovu proračuna na EC distance calculator.

 

Polje studija: zdravstvo

Godina studija: I  ciklus studija

Trajanje mobilnosti: 3-5 mjeseci (zimski semestar akademske 2018/19)

Rok za prijavu: 24.03.2019.godine

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeće:

  1. Dokaz o statusu studenta na Univerzitetu u Zenici
  2. Prosjek ocjena
  3. Kopija važećeg pasoša
  4. Motivaciono pismo na engleskom jeziku
  5. CV na engleskom jeziku
  6. Potvrdu o poznavanju engleskog jezika (od predmetnog nastavnika ukoliko kandidati nemaju neki drugi ceritifikat)

 

Aplikaciju sa skeniranim dokumentima dostaviti na mail adresu unzeerasmus@gmail.com  sa naznakum ERASMUS/GRONINGEN.

Kandidati će biti rangirani a potom će pristupiti intervju koji će se održati u prostorijama Rektorata. Intervju će biti organizovan na engleskom jeziku.

Za dodatne informacije se možete obratiti lično u Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici, ili putem maila amra.muslic@unze.ba i tel. 032 444 420

Informacije o Univerzitetu, smještaju,  kursevima jezika, katalog predmeta i druge informacije možete pronaći na www.hanze.nl; www.hanze.nl/isd; www.hanze.nl/histeam; www.hanze.nl/exchange; www.hanze.nl/immigration; www.hanze.nl/housing; www.athomeingroningen.com.