Konkurs za studente Univerziteta u Zenici za mobilnost u  2018/19. u okviru programa Erasmus+ saradnja s partnerskim zemljama KA107- Univerzitet u Poatjeu, Francuska

Konkurs za studente Univerziteta u Zenici za mobilnost u 2018/19. u okviru programa Erasmus+ saradnja s partnerskim zemljama KA107- Univerzitet u Poatjeu, Francuska

URED ZA MEĐUNARODNU SARADNJU
UNIVERZITETA U ZENICI

 

KONKURS
za studente Univerziteta u Zenici za mobilnost u akademskoj godini 2018/2019.
u okviru programa Erasmus+ saradnja s partnerskim zemljama KA107- Univerzitet u Poatjeu, Francuska,

http://www.univ-poitiers.fr/mic/en/

 

Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici objavljuje Konkurs za prijavu studenata za razmjenu u ljetnom semestru 2018/2019.godine u okviru Erasmus+programa za Univerzitet u Poatjeu, Francuska. Studentima koji budu odabrani program obezbjeđuje mjesečnu stipendiju (između 750 i 850 eura) kao i naknadu za  putne troškove na osnovu proračuna na EC distance calculator.

 Polje studija: jezici, ekonomija i ostala dostupna polja studija ukoliko nude nastavu na engleskom jeziku

 Godina studija: I, II, III  ciklus studija

 Trajanje mobilnosti: 3-5 mjeseci (ljetni semestar akademske 2018/19)

Rok za prijavu: 31.10.2018.godine

 VAŽNA NAPOMENA: Prije zatvaranja online aplikacije studenti su dužni Uredu za međunarodnu saradnju dostaviti prijedlog Ugovora o učenju potpisanog od strane ovlaštenih lica na fakultetu. Kod pripreme Ugovora o učenju kontaktirati ECTS koordinatora fakulteta.

Online prijava na: HTTP://EMUNDUS.APPLI.UNIV-POITIERS.FR/ [2]