Konkurs za studente Univerziteta u Zenici za mobilnost u 2018/19 – Univerzitet Ludwigshafen, Njemačka

Konkurs za studente Univerziteta u Zenici za mobilnost u 2018/19 – Univerzitet Ludwigshafen, Njemačka

URED ZA MEĐUNARODNU SARADNJU
UNIVERZITETA U ZENICI

 

KONKURS

za studente Univerziteta u Zenici za mobilnost u akademskoj godini 2018/2019.
u okviru programa Erasmus+ suradnja s partnerskim zemljama
KA107-
Univerzitet Ludwigshafen, Njemačka

 

Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici objavljuje Konkurs za prijavu studenata za razmjenu u zimskom semestru 2018/2019 u okviru Erasmus+programa za Univerzitet u Ludwigshafenu, Njemačka. Studentima koji budu odabrani program obezbjeđuje mjesečnu stipendiju (800 eura) kao i naknadu za  putne troškove na osnovu proračuna na EC distance calculator.

 

Polje studija: socijalna pedagogija

Godina studija: I  ciklus studija

 

Trajanje mobilnosti: zimski semestar akademske 2018/19

 

Rok za prijavu: 10.05.2018.godine

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeće:

  1. Dokaz o statusu studenta na Univerzitetu u Zenici
  2. Prosjek ocjena
  3. Kopija važećeg pasoša
  4. Motivaciono pismo na engleskom jeziku/njemačkom jeziku
  5. Potvrdu o poznavanju  njemačkog/engleskog jezika za ostale studijske programe (od predmetnog nastavnika ukoliko kandidati nemaju neki drugi ceritifikat)
  6. Ugovor o učenju

 

Aplikaciju sa skeniranim dokumentima dostaviti na mail adresu amra.muslic@unze.ba sa naznakum ERASMUS/LUDWIGSHAFEN.

Kandidati će biti rangirani a potom će pristupiti intervju koji će se održati u prostorijama Rektorata.

Za dodatne informacije se možete obratiti lično u Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici, ili putem maila amra.muslic@unze.ba i tel. 032 444 420