Konkurs za studente Univerziteta u Zenici za mobilnost u akademskoj godini 2017/2018. u okviru programa Erasmus+ suradnja s partnerskim zemljama KA107 – Univerzitet u Mariboru, Slovenija

Konkurs za studente Univerziteta u Zenici za mobilnost u akademskoj godini 2017/2018. u okviru programa Erasmus+ suradnja s partnerskim zemljama KA107 – Univerzitet u Mariboru, Slovenija

URED ZA MEĐUNARODNU SARADNJU
UNIVERZITETA U ZENICI

KONKURS

za studente Univerziteta u Zenici za mobilnost u akademskoj godini 2017/2018.
u okviru programa Erasmus+ suradnja s partnerskim zemljama KA107 – Univerzitet u Mariboru, Slovenija

Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici objavljuje Konkurs za prijavu studenata za razmjenu u zimskom semestru 2017/2018 u okviru Erasmus+ programa za Univerzitet u Mariboru, Slovenija. Studentima koji budu odabrani program obezbjeđuje mjesečnu stipendiju (između 750 i 850 eura) kao i naknadu za  putne troškove na osnovu proračuna na EC distance calculator.

Polje studija: jezici (ukoliko ne bude dovoljno kandidata sa ovih studijskih programa u obzir će biti uzete i aplikacije sa drugih studijskih programa)

Godina studija: I  ciklus studija

Trajanje mobilnosti: zimski semestar akademske 2017/18

Rok za prijavu: 30.05.2017.godine

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeće:

  1. Dokaz o statusu studenta na Univerzitetu u Zenici
  2. Prosjek ocjena
  3. Kopija važećeg pasoša
  4. Motivaciono pismo na engleskom jeziku
  5. Potvrdu o poznavanju  jezika/engleskog jezika za ostale studijske programe (od predmetnog nastavnika ukoliko kandidati nemaju neki drugi ceritifikat)

Aplikaciju sa skeniranim dokumentima dostaviti na mail adresu rektorat-1@unze.ba sa naznakom ERASMUS/MARIBOR.

Kandidati će biti rangirani a potom će pristupiti intervjuu koji će se održati u prostorijama Rektorata. Intervju će biti organizovan na engleskom jeziku.

Za dodatne informacije se možete obratiti lično u Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici, ili putem e-maila amra.muslic@unze.ba i tel. 032 444 420

Informacije o Univerzitetu, smještaju,  kursevima jezika, katalog predmeta i druge informacije možete pronaći na https://www.um.si/en/international/credit-mobility/Pages/Application-procedure.aspx