KONKURS  za studente Univerziteta u Zenici za mobilnost u akademskoj godini 2019/2020. u okviru programa Erasmus+ suradnja s partnerskim zemljama KA107-  Univerzitet u Saarlandu, Njemačka

KONKURS za studente Univerziteta u Zenici za mobilnost u akademskoj godini 2019/2020. u okviru programa Erasmus+ suradnja s partnerskim zemljama KA107- Univerzitet u Saarlandu, Njemačka

URED ZA MEĐUNARODNU SARADNJU

UNIVERZITETA U ZENICI

 

 

KONKURS

za studente Univerziteta u Zenici za mobilnost u akademskoj godini 2019/2020.
u okviru programa Erasmus+ suradnja s partnerskim zemljama KA107-

Univerzitet u Saarlandu, Njemačka

 

Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici objavljuje Konkurs za prijavu studenata za razmjenu u ljetnom semestru 2019/2020 u okviru Erasmus+programa za Univerzitet u Saarlandu, Njemačka. Studentima koji budu odabrani program obezbjeđuje mjesečnu stipendiju (između 750 i 850 eura) kao i naknadu za  putne troškove na osnovu proračuna na EC distance calculator.

 

 

Polje studija: jezici, materijali, pravo (ukoliko ne bude dovoljno kandidata sa ovih studijskih programa u obzir će biti uzete i aplikacije sa drugih studijskih programa)

 

Godina studija: I, II  ciklus studija

 

Trajanje mobilnosti: ljetni semestar akademske 2019/20

 

 

Rok za prijavu: 3.1.2020. godine

 

 

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeće:

  1. Dokaz o statusu studenta na Univerzitetu u Zenici
  2. Ispis ocjena sa prosjekom
  3. Kopija važećeg pasoša
  4. CV
  5. Motivaciono pismo na njemačkom/engleskom jeziku
  6. Potvrdu o poznavanju  jezika (od predmetnog nastavnika ukoliko kandidati nemaju neki drugi ceritifikat)
  7. ECTS Ugovor o učenju potpisan od strane ovlaštenih osoba na fakultetu

 

 

 

Aplikaciju sa skeniranim dokumentima dostaviti na mail adresu unzeerasmus@gmail.com sa naznakum ERASMUS/SAARLAND.

 

Za dodatne informacije se možete obratiti lično u Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici, ili putem maila amra.muslic@unze.ba i tel. 032 444 420

 

Informacije o Univerzitetu, smještaju,  kursevima jezika, katalog predmeta i druge informacije možete pronaći na

 

http://www.uni-saarland.de/campus/studium/vorlesungsverzeichnis.html

 

http://www.uni-saarland.de/en/global/welcome-center/accommodation

 

 

http://www.unisaarland.de/campus/studium/studienorganisation/semestertermine/ws2016.html

http://www.uni-saarland.de/sprachkurse-daf

 

http://www.szsb.uni-saarland.de