skip to Main Content

Konkurs za studente Univerziteta u Zenici za mobilnost u ljetnom semestru 2021/2022. godine u okviru programa Erasmus+ KA107-Tehnološki univerzitet u Poznanu, Poljska

KONKURS

za studente  Univerziteta u Zenici za mobilnost u ljetnom semestru 2021/2022. godine u okviru programa Erasmus+ KA107

Tehnološki univerzitet u Poznanu, Poljska

 

Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici objavljuje Konkurs za prijavu studenata za razmjenu u ljetnom semestru akademske 2021/2022.godine u okviru Erasmus+programa za Tehnološki univerzitet u Poznanu, Poljska. Studentima koji budu odabrani program obezbjeđuje mjesečnu stipendiju kao i naknadu za  putne troškove na osnovu proračuna na EC distance calculator.

 

Polje studija: Inžinjerstvo

Godina studija: I, II, ciklus studija ( osim studenata I godine I ciklusa)

Trajanje mobilnosti: Ljetni semestar

 

Rok za prijavu: 14.12.2021

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeće:

  1. Prosjek ocjena
  2. Kopija važećeg pasoša
  3. Motivaciono pismo na engleskom jeziku
  4. CV na engleskom jeziku
  5. Potvrdu o poznavanju engleskog (potvrda može biti izdata od predmetnog nastavnika ukoliko kandidati nemaju neki drugi ceritifikat)
  6. Prijedlog Ugovora o učenju  ( za dodatna pitanja se možete obratiti ECTS koordinatoru na fakultetu)

 

Aplikaciju sa skeniranim dokumentima dostaviti na mail adresu mms@unze.ba  sa naznakom ERASMUS/ POZNAN.

 

Kandidati će biti rangirani a potom će pristupiti intervju koji će se održati u prostorijama Rektorata a o kojem ćete biti obaviješteni putem maila.

 

Za dodatne informacije se možete obratiti lično u Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici, ili putem maila amra.muslic@unze.ba i tel. 032 444 420.

 

Napomena: Prije slanja aplikacije provjeriti dostupnost predmeta na engleskom jeziku.

CV i Motivaciono pismo potpisati a potom skenirati uz ostalu dokumentaciju. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzeti u razmatranje. Studenti se mogu prijaviti za mobilnost tokom koje će pohađati nastavu ili za izradu završnog rada.

 

Informacije o Univerzitetu, smještaju,  kursevima jezika, katalog predmeta i druge informacije možete pronaći na:

www.put.edu.pl

https://put.poznan.pl/en/programmes

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Univerzitet u Zenici 2024 - Sva prava zadržana

Back To Top
Search
en_USEN