fbpx
skip to Main Content

Konkurs za studente za mobilnost u akademskoj 2020/21. godini u okviru programa Erasmus+ suradnja s partnerskim zemljama KA107- Univerzitet u Lleidi, Španija

Konkurs Za Studente Za Mobilnost U Akademskoj 2020/21. Godini U Okviru Programa Erasmus+ Suradnja S Partnerskim Zemljama KA107- Univerzitet U Lleidi, Španija

URED ZA MEĐUNARODNU SARADNJU
UNIVERZITETA U ZENICI

 

KONKURS

za studente Univerziteta u Zenici za mobilnost u akademskoj godini 2020/2021.
u okviru programa Erasmus+ suradnja s partnerskim zemljama KA107- Univerzitet u Lleidi, Španija

 

Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici objavljuje Konkurs za prijavu studenata za razmjenu u ljetnom semestru akademske 2020/2021 u okviru Erasmus+programa za Univerzitet u Lleidi, Španija. Studentima koji budu odabrani program obezbjeđuje mjesečnu stipendiju (između 750 i 850 eura) kao i naknadu za  putne troškove na osnovu proračuna na EC distance calculator.

 

Polje studija: inžinjerstvo, ekonomija (zavisno od dostupnih predmeta na engleskom jeziku)

Godina studija: I, II ciklus studija

Trajanje mobilnosti: ljetni semester 2020/21

 

Rok za prijavu: 1.12.2020.godine do 15 h

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeće:

  1. Dokaz o statusu studenta na Univerzitetu u Zenici
  2. Uvjerenje o položenim ispitima sa prosjekom ocjena/ diploma supplement za studente II ciklusa studija
  3. Kopija važećeg pasoša
  4. CV
  5. Motivaciono pismo na engleskom jeziku
  6. Potvrdu o poznavanju španskog/engleskog (od predmetnog nastavnika ukoliko kandidati nemaju neki drugi ceritifikat). Ukoliko ne posjeduju formalni certifikat kandidati su dužni dostaviti izjavu o poznavanju jezika
  7. Prijedlog Ugovora o učenju (potpisan od strane ovlaštenih lica na Fakultetu)

 

Aplikaciju sa skeniranim dokumentima dostaviti na mail adresu unzeerasmus@gmail.com sa naznakum ERASMUS/ Lleida.

Za dodatne informacije se možete obratiti lično u Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici, ili putem maila amra.muslic@unze.ba i tel. 032 444 420

Informacije o Univerzitetu, smještaju,  kursevima jezika, katalog predmeta i druge informacije možete pronaći na http://www.udl.cat/en/studies/studies_all.html; http://www.udl.es/serveis/ori/estudiantat_estranger/eng/infoeng/subjects.html; http://www.udl.cat/ca/serveis/ori/estudiantat_estranger/eng/infoeng/academic/; http://www.udl.cat/serveis/ori/ori_eng.html;

 

 

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
×Close search
Search