fbpx
skip to Main Content

Konkurs za studente za mobilnost u akademskoj godini 2020/21. u okviru programa Erasmus+ suradnja s partnerskim zemljama KA107- Univerzitet Ludwigshafen, Njemačka

Konkurs Za Studente Za Mobilnost U Akademskoj Godini 2020/21. U Okviru Programa Erasmus+ Suradnja S Partnerskim Zemljama KA107-  Univerzitet Ludwigshafen, Njemačka

URED ZA MEĐUNARODNU SARADNJU
UNIVERZITETA U ZENICI

 

KONKURS

za studente Univerziteta u Zenici za mobilnost u akademskoj godini 2020/2021.
u okviru programa Erasmus+ suradnja s partnerskim zemljama KA107-

Univerzitet Ludwigshafen, Njemačka

Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici objavljuje Konkurs za prijavu studenata za razmjenu u zimskom semestru 2020/2021 u okviru Erasmus+programa za Univerzitet u Ludwigshafenu, Njemačka. Studentima koji budu odabrani program obezbjeđuje mjesečnu stipendiju (800 eura) kao i naknadu za  putne troškove na osnovu proračuna na EC distance calculator.

 

Polje studija: socijalna pedagogija

Godina studija: I, II  ciklus studija

 

Trajanje mobilnosti: zimski semestar akademske 2020/21

 

Rok za prijavu: 11.06.2020.godine

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeće:

  1. Dokaz o statusu studenta na Univerzitetu u Zenici
  2. Prosjek ocjena
  3. Kopija važećeg pasoša
  4. Motivaciono pismo na engleskom/njemačkom jeziku
  5. CV na engleskom/njemačkom jeziku
  6. Potvrdu o poznavanju engleskog/njemačkog jezika (potvrda može biti izdata od predmetnog nastavnika ukoliko kandidati nemaju neki drugi ceritifikat)
  7. Ugovor o učenju odobren od strane ovlaštenih osoba na fakultetu ( za dodatna pitanja se možete obratiti ECTS koordinatoru na fakultetu)

Aplikaciju sa skeniranim dokumentima dostaviti na mail adresu unzeerasmus@gmail.com  sa naznakum ERASMUS/LUDWIGSHAFEN.

Kandidati će biti rangirani a potom će pristupiti intervjuu koji će se održati u prostorijama Rektorata.

Za dodatne informacije se možete obratiti lično u Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici, ili putem maila amra.muslic@unze.ba i tel. 032 444 420

 

 

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
×Close search
Search