Konkurs za zaposlenike Univerziteta u Zenici za mobilnost u 2017/18 – Univerzitet u Vigu, Španija

Konkurs za zaposlenike Univerziteta u Zenici za mobilnost u 2017/18 – Univerzitet u Vigu, Španija

URED ZA MEĐUNARODNU SARADNJU UNIVERZITETA U ZENICI

 

KONKURS

za zaposlenike Univerziteta u Zenici
za mobilnost u akademskoj godini 2017/2018.
u okviru programa Erasmus suradnja s partnerskim zemljama KA107- Univerzitet u Vigu, Španija

 

Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici objavljuje konkurs  za izbor četiri (4) nastavnika za mobilnost u svrhu predavanja na  Univerzitetu u Vigu.

Uslov za nastavno osoblje koje se prijavljuje za aktivnost održavanja nastave je održavanje najmanje 8 sati nastave sedmično i to u oblastima dostupnim na Univerzitetu.

Dodatne informacije o Univerzitetu i studijskim programima možete pronaći na web stranici http://internacional.uvigo.es

Mobilnost treba biti realizovana u periodu od 16.04.- 29.04.2018 godine (5 dana boravka+2 dana putovanja) kada su na Univerzitetu u Vigu predviđene aktivnosti na realizaciji mobilnosti u okviru ovog projekta. Troškovi boravka i prevoza će biti pokriveni iz Erasmus+programa.

 

Rok za prijavu: 06.04.2017.godine

Kandidati/kandidatkinje moraju zadovoljavati sljedeće uslove:

  1. Biti zaposlenik Univerziteta u Zenici u vrijeme realizacije mobilnosti
  2. Imati saglasnog neposrednog rukovodioca/dekana o odsustvu kandidata/kandidatkinje s radnog mjesta za predviđeni period mobilnosti;
  3. Poznavanje španskog ili engleskog jezika (B2)

 

 Postupak prijave

 

Kandidati su dužni dostaviti skeniranu dokumentaciju na e-mail adresu rektorat-1@unze.ba zaključno sa 06.04.2018.godine do 16:00 h.

Nepotpune i neblagovremeno prijave se neće razmatrati.

Izabrani kandidati/kandidatkinje dužni su se prije i po povratku s inostrane ustanove pridržavati procedure te Uredu za međunarodnu saradnju dostaviti traženu dokumentaciju.