fbpx
skip to Main Content

KONKURS za zaposlenike Univerziteta u Zenici za mobilnost u akademskoj 2021/22.godini – „Univerzitet u Saarlandu“, Njemačka

KONKURS
za zaposlenike Univerziteta u Zenici
za mobilnost u akademskoj 2021/22.godini
u okviru programa Erasmus suradnja s partnerskim zemljama KA107-„ Univerzitet u Saarlandu“, Njemačka

Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici objavljuje konkurs  za mobilnost  nastavnog i nenastavnog osoblja uključenog u rad QA odbora te zaposlenog po Ugovoru o radu na Univerzitetu u Zenici.

Nastavno i nenastavno osoblje može se prijaviti za mobilnost u svrhu učešća na „International Staff Training Week“ koju Univerzitet u Saarlandu organizuje u periodu 11.7.2022- 15.7.2022..godine. Staff Week će biti organizovan na engleskom jeziku te su aplikanti dužni poznavati jezik, nivo B2. Za realizaciju ovih trening mobilnosti su predviđene stipendije te putni troškovi koji se izračunavaju na osnovu izračuna na EC distance calculator (https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator).

Program Međunarodne sedmice će između ostalih obuhvatiti sljedeće teme:

 • Outcome based curriculum design
  • Learning outcomes and qualification goals
  • Quality assurance for new study offers
  • International standards of quality assurance
  • Innovating and updating existing curricula
  • Internationalisation of study programmes
  • Quality enhancement

Rok za prijavu: 14.06.2022.godine

Dokumentacija za prijavu:

 • Europass CV
 • Motivaciono pismo
 • Sporazum o mobilnosti u svrhu treninga (program će biti naknadno definisan)
 • Važeći pasoš
 • Dokaz o učešću u radu Odbora za kvalitet

Skeniranu dokumentaciju dostviti na e-mail adresu mms@unze.ba sa naznakom prijave.

Mobility Agreement Training (download)

Nepotpune i neblagovremeno podnesene prijave neće se razmatrati.

Izabrani kandidati/kandidatkinje dužni su se prije  početka mobilnosti te po povratku s inostrane institucije, shodno Pravilniku o mobilnosti,  Uredu za međunarodnu saradnju dostaviti traženu dokumentaciju.

Za dodatne informacije možete se obratiti Uredu za međunarodnu saradnju.

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
Search