skip to Main Content

Menadžment Filozofskog fakulteta na radnom sastanku u Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona

Jučer je u prostorijama Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport  Zeničko-dobojskog kantona.održan radni sastanak ministrice Draženke Subašić i direktorice Pedagoškog zavoda Aide Salkić sa dekanesom Filozofskog fakulteta van.prof.dr. Alicom Arnaut i prodekanesom za NIR prof.dr. Belmom Polić. Na sastanku se razgovaralo o prijedlozima za saradnju sa Pedagoškim zavodom s ciljem unapređenja odgojno-obrazovnog sistema u našem kantonu.

Budući da se na Filozofskom fakultetu kroz proces inicijalnog obrazovanja educiraju budući profesori različitih usmjerenja, istaknuto je da kroz intenziviranje saradnje moguće s jedne strane kvalitetnije pripremiti studente za budući profesorski poziv, a s druge strane ojačati kompetencije nastavnika/profesora na terenu.

Predloženo je javno predavanje za studente završnih godina svih nastavničkih studija na Filozofskom fakultetu. Razgovaralo se i o održavanju okruglog stola na temu kurikuluma, katalogu edukacija za nastavnike različitih obrazovnih profila u osnovnim i srednjim školama ZDK, o izmjeni Pravilnika o pedagoško-metodičkoj praksi studenata, te o udžbeničkoj politici.

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
Search