skip to Main Content

MEVLANA PROGRAM RAZMJENE- rok za prijavu na Univerzitet Ondokuz Mayis u Samsunu produžen do 31.03.2016.godine

https://www.unze.ba/aktuelnosti/slike/mevlana_161217.jpg

-Lista fakulteta- Ondokuz Mayis Univerzitet- ovdje,

Pored ispunjenog aplikacionog formulara studenti su dužni dostaviti i Uvjerenje o položenim ispitima, ne starije od mjesec dana i potvrdu o poznavanju stranog jezika.
Aplikacije dostaviti na e-mail adresu rektorat-1@unze.ba
Program u najkraćem podrazumijeva:

Razmjena akademskog osoblja:

1.  Odlazak-povratak nastavnog osoblja, kao i dnevnice snosi univerzitet na koji nastavnici odlaze.
Profesor za vrijeme boravka plaća smještaj i hranu, a univerziteti stavljaju na raspolaganje svoje hotele i kuhinje.
2.  Profesor treba da održi najmanje 6 predavanja u toku sedmice, ili da ispunjava svoje obaveze kroz učešće na panelu,konferenciji,kongresu itd.
3.  Profesor će svoje predavanje ili izlaganje držati na engleskom ili turskom jeziku.
4.  Vremenski period razmjene nastavno-naučnog kadra je najmanje 7 dana a najviše 3 mjeseca.

Razmjena studenata:

1. Univerziteti na koje studenti odlaze ne snose troškove odlaska-povratka, smještaja i hrane, ali daju stipendiju (oko 750 TL) koja je studentu dovoljna za smještaj i hranu obzirom da univerziteti stavljaju na raspolaganje svoje hotele, studentske domove i kuhinje koje su relativno povoljne.
2. Studenti koji žele učestvovati u razmjeni trebaju poznavati Turski jezik (engleski/njemački jezik za one programe koji se izvode na ovom jeziku) da bi mogli pratiti predavanja. Student je dužan dostaviti potvrdu o poznavanju jezika na kojem se izvodi nastava, a koju može izdati odgovarajući odsjek na fakultetu.
3.  Studenti mogu aplicirati za razmjenu za najmanje jedan a najviše dva semestra.

Više informacija o programu:

https://www.yok.gov.tr/web/mevlana/mevlana-yonetmelik;
https://www.yok.gov.tr/documents/757816/1684767/mevlana_kitapcik.pdf/410e03de-63e8-42e8-9684-ad0abb35fcb3
Dodatne informacije možete dobiti putem e-maila amra.muslic@unze.ba  ili lično u Uredu za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici.
Obrasce možete preuzeti OVDJE i OVDJE.

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
Search
en_USEN