skip to Main Content

Mirzo Selimić, MA, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom “USKLAĐIVANJE UPRAVNIH PROCEDURA U SISTEMU DRUŠTVENE REGULACIJE U BOSNI I HERCEGOVINI U SKLADU SA EVROPSKIM UPRAVNIM PROSTOROM” dana 31.03.2022. godine

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od  23.02.2022. godine JU Univerzitet u Zenici daje sljedeću:

O B A V I J E S T

Mirzo Selimić, MA,  javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

“USKLAĐIVANJE UPRAVNIH PROCEDURA U SISTEMU DRUŠTVENE REGULACIJE U BOSNI I HERCEGOVINI U SKLADU SA EVROPSKIM UPRAVNIM PROSTOROM”

 

dana  31.03.2022. godine s početkom u 15,00 sati u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Doktorska disertacija  može se  pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici

REKTORAT
JU UNIVERZITET  U ZENICI

Objavljeno u dnevnom listu Večernji list BIH dana 25.02.2022.godine

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
Search