MOSTAR 04.-07.10.2015: RADNI SASTANAK U OKVIRU TEMPUS PROJEKTA BHQFHE

U okviru realizacije TEMPUS projekta BHQFHE koji se bavi definiranjem izlaznih kvalifikacija, kompetencija i ciljeva učenja na prvom,image-2 drugom i trećem bolonjskom ciklusu, prorektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvalitet Malik Čabaravdić i doc.dr. Nebojša Vasić (kao predstavnik grupe za humanističke znanosti nimage-1a nivou BiH), učestvovali su u Mostaru na proširenom sastanku konzorcija od 04. do 07. oktobra 2015. godine. Cilj radnih sastanaka je bio precizno definiranje ciljeva prvog, drugog i trećeg ciklusa studija koji bi se mogao predložiti nadležnim ministarstvima na usvajanje na nivou Bosne i Hercegovine. Imajući u vidu svu složenost problematike, predstoje još mnoge aktivnosti, usaglašavanja i predlaganja prihvatljivog okvira za sve univerzitete na državnom nivou. U navedenom TEMPUS projektu učestvuju predstavnici iz Irske, Engleske, Španije, Njemačke kao i iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. TEMPUS projekat nastoji riješiti probleme vezane za prepoznavanje izlaznih kompetencija, između ostalog, i zbog intenziviranja mobilnosti studenata i nastavnika, koja je na nezavidno nisko nivou. Nakon godinu i po rada završena je dvojezična brošura (na engleskom i BHS-jezicima) koja sumira najvažnija dostignuća i ciljeve projekta.

Komentariši