Mr sc. Biljana Vrbić-Mačak, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:  “OD UMJETNIČKOG KA DJEČIJEM STVARALAŠTVU”

Mr sc. Biljana Vrbić-Mačak, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “OD UMJETNIČKOG KA DJEČIJEM STVARALAŠTVU”

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od 29.06.2016. godine JU Univerzitet u Zenici daje sljedeću:

O B A V I J E S T

mr.sc. Biljana Vrbić-Mačak, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

“OD UMJETNIČKOG KA DJEČIJEM STVARALAŠTVU “

dana 23.09.2016. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Doktorska disertacija  može se  pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici

 

REKTORAT

                                                                                              JU UNIVERZITET  U ZENICI