Mr sc. Irena Hadžiabdić, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:  “EVROPSKI DEMOKRATSKI SANDARDI I IZBORNI SISTEM BOSNE I HERCEGOVINE”

Mr sc. Irena Hadžiabdić, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “EVROPSKI DEMOKRATSKI SANDARDI I IZBORNI SISTEM BOSNE I HERCEGOVINE”

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od 26.10.2016. godine JU Univerzitet u Zenici daje sljedeću:

O B A V I J E S T

mr.sc. Irena Hadžiabdić, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

“EVROPSKI DEMOKRATSKI SANDARDI I IZBORNI SISTEM BOSNE I HERCEGOVINE”

dana 15.12.2016. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Doktorska disertacija  može se  pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici

REKTORAT
JU UNIVERZITET  U ZENICI