Mr sc. Nerma Čolaković-Prguda, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:   „EKONOMSKA KRIZA: IZAZOV ZA EKONOMSKU TEORIJU I POLITIKU“

Mr sc. Nerma Čolaković-Prguda, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: „EKONOMSKA KRIZA: IZAZOV ZA EKONOMSKU TEORIJU I POLITIKU“

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici od 29.06.2016. godine JU Univerzitet u Zenici daje sljedeću:

O B A V I J E S T

mr.sc. Nerma Čolaković-Prguda, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

„EKONOMSKA KRIZA: IZAZOV ZA EKONOMSKU TEORIJU I POLITIKU“

Dana 19.09.2016. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Doktorska disertacije može se pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici

 

REKTORAT

JU UNIVERZITET U ZENICI