Najava odbrane doktorske disertacije

Najava odbrane doktorske disertacije

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici od 26.11.2015. godine JU Univerzitet u Zenici daje sljedeću:

O B A V I J E S T

 

mr.sc. Belma Fakić, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

 

“MODIFIKACIJA SADRŽAJA KROMA, NIKLA I ALUMINIJA U RECIPITACIONO OJAČANOM ČELIKU 17-7PH NAMIJENJENOG ZA PROIZVODNJU KOMPONENTI AUTOMOBILSKIH MOTORA “

 

dana 29.12.2015. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici.

Doktorska disertacija može se pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici

REKTORAT

JU UNIVERZITET U ZENICI