Najava odbrane doktorske disertacije kandidata mr sc. Beganović Omera – 6.5.2016. godine

 

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od 30.03.2016. godine JU Univerzitet u Zenici daje sljedeću:

O B A V I J E S T

mr sc. Omer Beganović, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

“DOPRINOS IZUČAVANJU UTICAJA NEPOTPUNOG REKRISTALIZACIONOG ŽARENJA NA PUZANJE DEFORMACIONO OJAČANE SUPERLEGURE NIMONIC 80A”

dana 06.05.2016. godine s početkom u 11,00 sati u Sali broj 10 Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici.
Doktorska disertacija  može se  pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici

REKTORAT
JU UNIVERZITET  U ZENICI