Najava odbrane doktorske disertacije

Najava odbrane doktorske disertacije

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici od 28.10.2015. godine JU Univerzitet u Zenici daje sljedeću:

O B A V I J E S T

 

mr.sc. Edin Begović, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

 

“PRILOG ANALIZI TEHNOLOŠKIH, TRIBOLOŠKO-MEHANIČKIH I EKSPLOATACIONIH KARAKTERISTIKA BIJELOG SLOJA GENERISANOG POSTUPKOM MAŠINSKE OBRADE ČELIČNIH MATERIJALA “

 

dana 05.12.2015. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Doktorska disertacija može se   pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici

REKTORAT

JU UNIVERZITET U ZENICI