OBAVJEŠTENJE O REALIZACIJI KURSA ITALIJANSKOG JEZIKA

Obavještavamo studente Univerziteta u Zenici da je broj mjesta za kurs Italijanskog jezika ispunjen. Zahvaljujemo se na velikom broju aplikacija, nažalost nismo u mogućnosti  primiti sve aplikante budući da je broj mjesta ograničen na 50 (prvih 50 prijava) , ali vas pozivamo da i dalje pratite našu stranicu i obavještenja jer ćemo nastojati početkom iduće akademske godine implementirati još jedan ovakav kurs.

Ispod možete pronaći spisak studenata koji će biti upisani na kurs. Koristimo priliku da vas obavijestimo da će prvi časovi biti održani u utorak, 16.05.2017.godine u zgradi Mašinskog fakulteta, sala broj: 4203 s početkom u 14:00 h. Kurs će biti realizovan utorkom od 14-17 h.

Studenti su dužni ponijeti indeks kako bi se verificirao njihov status i izvršio upis na kurs. Ukoliko studenti sa liste ne budu prisustvovali časovima u utorak smatrat će se da su odustali.

URED ZA MEĐUNARODNU SARADNJU

R.b. Ime i prezime Fakultet
1. Indira Husić Fakultet za metalurgiju i materijale
2. Amina Ćurić Mašinski fakultet
3. Anela Bošnjak Filozofski fakultet
4. Mirza Okić Filozofski fakultet
5. Amina Horić Filozofski fakultet
6. Amir Subašić  Ekonomski fakultet u Zenici
7. Adisa Softić Islamski pedagoški fakultet,
Odsjek za socijalnu pedagogiju
8. Grahić Lejla Pravni fakultet, Krivično pravo, II ciklus,
9. Mirza Subašić Pravni Fakultet
10. Amira Karić Ekonomski fakultet Zenica, Master studij Računovodstveni i revizijski menadžment
11. Brka Amna  Ekonomski fakultet.
12. Naida Smajić Politehnički fakultet, građevinarstvo
13. Aida Travančić Fakultet za metalurgiju i materijale, Odsjek za hemijsko inženjerstvo
14. Neira Durmić EKONOMSKI FAKULTET, RAČUNOVODSTVENI I REVIZIJSKI MENADŽMENT
15. Monja Jusufović Mašinski fakultet, I ciklus studija (4+1),
16. Mediha Karić Ekonomski fakultet, dodiplomski studijski program
17. Muhamed Selimović Ekonomski fakultet
18. Senada Hukić( Ormanović ) Filozofski fakultet, smjer Engleski jezik i književnost, dodiplomski studij ( apolvent )
19. Amina Ibraković Medicinski fakultet, studijski program zdravstvena njega
20. Ajla Ramić Filozofski fakultet, Kulturalni studij
21. Aladin Talić Pravni fakultet
22. Lejla Tursum Filozofski Fakultet
Odsjek za turski jezik i književnost
23. Adem Zečak  Islamski pedagoški fakultet
24. Emina Fejzić   Ekonomski fakultet Zenica
25. Vildana Ljubunčić Ekonomski fakultet
26. Dženeta Fazlić Filozofski fakultet u Zenici, Odsjek za bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost
27. Medina Šehić Pravni fakultet, opšti smijer
28. Čakić Emira Pravni fakultet, Opći smjer
29. Amina Kulalić Politehnički fakultet, Građevinarstvo, 2. godina
30. Erna Kosić Ekonomski fakultet, Računovodstveni i revizijski menadžment
31. Ajla Tabak Ekonomski fakultet, Menadžment preduzeća
32. Amela Skomorac Filozofski fakultet, Turski jezik i književnost
33. Kenan Beganović Mašinski fakultet, Opšte mašinstvo
34. Sanita Drek Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost
35. Meliha Spahić Pravni fakultet
36. Fata Ćeman Ekonomski fakultet, Menadžemnt preduzeća
37. Ajka Ćeman Ekonomski fakultet, Menadžment preduzeća
38. Larisa Mahmić Filozofski fakultet
Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost
39. Muhamed Ganibegović Pravni Fakultet
40. Lejla Jusufović Pravni fakultet
41. Erna Seferović Medicinski fakultet, studijski program zdravstvena njega
42. Safija Šehić Mašinski fakultet u Zenici
43. Barbara Kustura Ekonomski fakultet, Menadžment preduzeća
44. Sumeja Ščetić Politehnički fakultet
Proizvodni biznis
45. Aldin Škrgo Filozofski fakultet u Zenici
Njemački jezik i književnost
46. Muamera Horozović POLITEHNIČKI FAKULTET
Odsjek: GRAĐEVINARSTVO
47. Adisa Muharemović EKONOMSKI FAKULTET
Smjer:MENADŽMENT PREDUZEĆA
48. Vildana Delibašić Pravni fakultet, opšti smjer
49. Dženana Kučević Pravni fakultet u Zenici
50. Martina Šimičić Filozofski fakultet, Razredna nastava