Obavljanje nastavnih i drugih aktivnosti u skraćenom obimu do normalizacije snabdijevanja daljinskim grijanjem

Obavljanje nastavnih i drugih aktivnosti u skraćenom obimu do normalizacije snabdijevanja daljinskim grijanjem

DOPIS_170111