fbpx
skip to Main Content

Odluka Senata od 4.6.2020. godine

Odluka Senata Od 4.6.2020. Godine

UNIVERZITET U ZENICI

R E K T O R A T

– SENAT  –

Broj: 01-02-5-2074/20.

Dana: 04.06.2020. godine

 

Na osnovu člana 53. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/09, 09/13, 13/13, 4/15, 5/18 i 4/19) i člana 63. Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), Senat Univerziteta u Zenici na 04. vanrednoj sjednici održanoj 04.06.2020. godine, donio je

 

O D L U K U

  

Član 1.

Prihvataju se Zaključci Kolegija Rektorata Univerziteta u Zenici, broj: 01-03-3-1981/20. sa 05/20. sjednice, održane 27.05.2020. godine s dopunama usvojenim na sjednici Senata.

 

Član 2.

Zaključci Kolegija Rektorata Univerziteta u Zenici, broj: 01-03-3-1981/20. od 27.05.2020. godine s dopunama usvojenim na sjednici Senata, čine sastavni dio ove Odluke.

 

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDAVAJUĆI SENATA

Prof.dr.sc. Alaudin Brkić

Dostavljeno:

9x OJ Univerziteta u Zenici
1x Islamski pedagoški fakultet
1x a/a

 

UNIVERZITET U ZENICI

R E K T O R A T

– SENAT  –

Broj: 01-02-5-2078/20.

Dana: 04.06.2020. godine

 

 

ZAKLJUČCI

 

 

 1. Kolegij Rektorata Univerziteta u Zenici analizirajući nastavni proces u ljetnjem semestru, koji se zbog specifičnih i vanrednih okolnosti izazvanim pandemijom virusa COVID 19. počevši od 16.03.2020.godine, a u skladu sa odlukama i preporukama Federalnog štaba Civilne zaštite,  Kantonalnog štaba Civilne zaštite ZDK, Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Senata Univerziteta u Zenici odvijao putem „ONLINE NASTAVE“, konstatuje da „ONLINE NASTAVA“ završava 05.06.2020. godine;

 

 1. Izuzetno, na onim Fakultetima na kojima zbog prirode studija na pojedinim predmetima nije bilo moguće organizovati „ONLINE NASTAVU“, zadužuju se naučno-nastavna vijeća i dekani tih fakulteta da donesu odgovarajuće odluke o nadoknadi izgubljene nastave i organizaciji ispita iz takvih predmeta u posebnim ispitnim terminima;

 

 1. S obzirom na činjenicu da je nastava bila organizovana kao „ONLINE NASTAVA“, potpisi za studente (o prisustvu nastavi iz pojedinih predmeta) biće dati na dan održavanja ispita iz tog predmeta i to u prvom ispitnom terminu (od 15. do 26. juna 2020.godine). Studenti su dužni da najkasnije do dana održavanja predmetnog ispita indexe predaju u nadležne studentske službe fakulteta, a prodekani za nastavu i studentska pitanja i studentske službe će organizovati potpisivanje indexa od strane odgovornih nastavnika;

 

 1. Ovjera semestra biće moguća u periodu od 22. juna do 05. jula 2020.godine, te se obavezuju prodekani za nastavu i studentska pitanja i studentske službe da organizuju ovjeru semestra u navedenom periodu;

 

 1. Ispiti će na svim fakultetima (u prostorima predviđenim za održavanje ispita na pojedinim fakultetima) biti organizovani i održani prema ranije planiranom i utvrđenom rasporedu ispita za akademsku 2019/20. godinu, odnosno u junskom, julskom, prvom i drugom septembarskom terminu. Prilikom zakazivanja termina ispita i objavljivanja rezultata fakulteti su dužni da posebno povedu računa o primjeni odredbi člana 196. ( zakazivanja ispita iz jednog predmeta na isti dan) i člana 269. (objavljivanje rezultata ispita u roku od 48 sati);

 

 1. S obzirom na nesporne vanredne okolnosti u odvijanju nastave tokom ljetnjeg semestra akademske 2019/20.godine i otežane situacije u kojoj su se našli studetni u vezi ispunjavanja obaveza predviđenih na pojedinim predmetima, na prijedlog Unije studenata Univerziteta u Zenici, Kolegij Rektorata Univerziteta u Zenici predlaže Senatu Univerziteta u Zenici da u vezi organizovanja ispita donese sljedeće odluke :
  • Da se na Fakultetima, na kojima zbog prirode studija na pojedinim predmetima nije bilo moguće organizovati „ONLINE NASTAVU“, ovlaste i zaduže naučno-nastavna vijeća da na prijedlog dekana tih fakulteta donesu odgovarajuće odluke o nadoknadi izgubljene nastave i organizaciji ispita iz takvih predmeta u posebnim ispitnim terminima;
  • Da se na svim fakultetima Univerziteta u Zenici za sve predmete utvrdi dodatni oktobarski ispitni termin koji bi bio organizovan u periodu od 05. do 16. oktobra 2020.godine i u kom roku bi studenti mogli polagati bilo koji od nepoloženih ispita;
  • Da se na svim fakultetima Univerziteta u Zenici utvrdi poseban oktobarski ispitni termin koji bi bio organizovan u periodu od 19. do 23. oktobra 2020.godine, odnosno da u tom roku studenti mogu polagati ispit iz jednog predmeta, koji im je eventualni uslov za prelazak u narednu godinu studija;

 

 1. Kolegij Rektorata Univerziteta u Zenici posebno ističe da se u odvijanju svih daljih aktivnosti vezanih za ispite i ukupan proces rada na Univerzitetu, fakultetima i ostalim organizacionim jedinicama Univerziteta u Zenici svi nadležni subjekti moraju strogo pridržavati preporuka Federalnog štaba Civilne zaštite,  Kantonalnog štaba Civilne zaštite ZDK, Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Senata Univerziteta u Zenici, te da su dužni predvidjeti i donijeti odgovarajuće mjere na provođenju tih preporuka.

 

 1. Zadužuju se nastavnici Univerziteta u Zenici (u stalnom radnom odnosu i spoljnji saradnici) da izvještaj o održanoj on-line nastavi dostave Prorektoru za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Zenici, ovjeren od strane prodekana za nastavu fakulteta.

 

 1. Uz dozvolu Kantonalnog štaba civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona, aktivira se rad Studentskog centra Univerzteta u Zenici, uz potpuno poštivanje propisanih mjera zaštite.

 

 1. Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDAVAJUĆI SENATA

Prof.dr.sc. Alaudin Brkić

Dostavljeno:

9x OJ Univerziteta u Zenici
1x Islamski pedagoški fakultet
1x a/a

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
×Close search
Search