skip to Main Content

Održan Okrugli sto na temu “Implementacije stručne studentske prakse”

Dana 03.3.2023. na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici održan je Okrugli sto na temu “Implementacije stručne studentske prakse” u okviru projekta pod nazivom “Jačanje pravosudnog sistema kroz unapređenje praktičnog osposobljavanja studenata prava/pripravnika u BiH (JUST ED projekat), kojeg Pravni fakultet implementira u saradnji sa Nacionalnim centrom za državne sudove – Ured u BiH. Riječ je o projektu fakultativne stručne prakse iz Krivičnog procesnog prava u pravosudnim institucijama i advokatskim kancelarijama u Zenici. S tim u vezi, stručne studentske prakse iz predmeta Krivično procesno pravo realizirane su u zimskom semestru u Tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona, Općinskom sudu u Zenici, Kantonalnom sudu u Zenici i u dvije advokatske kancelarije u Zenici. Stručne prakse obavilo je 30 studenata III godine. Projekat se nastavlja u ljetnom semestru, kada će se implementirati stručna studentska praksa iz predmeta Građansko procesnog pravo na Općinskom i Kantonalnom sudu u Zenici, za studente IV godine.

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
Search