fbpx
skip to Main Content

Održan trening o korištenju mikrosimulacijskih modela u istraživanju javnih finansija

Održan Trening O Korištenju Mikrosimulacijskih Modela U Istraživanju Javnih Finansija

U ponedjeljak, 17.06.2019. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici održan je trening o korištenju mikrosimulacijskih modela u istraživanju javnih finansija.

„Mikrosimulacijski modeli su napredni softverski alati koji se koriste za procjenu efekata izmjena politika, programa i projekata, kako bi se prije njihove implementacije dobila saznanja o očekivanim efektima takvih prijedloga. Cilj ovih mikrosimulacijskih modela jeste da osnovu empirijskih podataka  i na osnovu kalkulacija dobiju se kvantitativni rezultati na osnovu kojih bi se trebalo diskutirati o tome  i na koji način mijenjati određene zakone iz oblasti poreza i socijalnih davanja“- istakao je gosp. Nermin Oruč, direktor Centra za razvojne evaluacije i društvena istraživanja i član tima za razvoj i održavanje BiHMOD modela koji je razvijen u saradnji sa Univerzitetom u Essexu.

Dr.sc. Dženan Kulović, prodekan za naučno-istraživački rad i međunarodnu saradnju Ekonomskog fakulteta kazao je da saradnja sa ovim partnerom i današnji trening imaju veliki značaj ne samo za studente ekonomskih i drugih društvenih fakulteta, nego i za kreatore socijalne i ekonomske politike, posebno na nivou Kantona. Studenti drugog ciklusa i studenti koji rade na izradi doktorskih teza  u velikoj mjeri koriste različite istraživačke alate, a mikrosimulacijski model u velikoj mjeri može biti koristan za one studente koji namjeravaju raditi svoje radove iz područja kreiranja ekonomske politike, socijalne politike i programiranja  javnih finansija.

 

 

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top