ODRŽANA 15. PROMOCIJA DOKTORA NAUKA UNIVERZITETA U ZENICI

ODRŽANA 15. PROMOCIJA DOKTORA NAUKA UNIVERZITETA U ZENICI

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici, danas je održana 15. po redu Promocija doktora nauka. Prof.dr.sc. Damir Kukić, rektor Univerziteta u Zenici promovirao je 18 doktora nauka, koji su doktorske disertacije odbranili u 2018. godini.

Za akademsku zajednicu današnja promocija je jedan od najljepših i najznačajnijih trenutaka iz razloga što to predstavlja jedan kontinuirani dokaz uspješnosti bavljenja naučnoistraživačkim radom. Ovo je također i veliki dan za društvo u cjelini jer dobijamo novu snagu, novo znanje. Veliki broj stručnjaka, među njima i nobelovci su utvrdili da je znanje put za bijeg iz siromaštva, kako materijalnog, tako i duhovnog, istakao je prof.dr.sc. Damir Kukić, rektor Univerziteta u Zenici.

U ime promoviranih doktora nauka obratila se Benjamina Londrc, koja je prisutnima prenijela svoja pozitivna iskustva stečena tokom studija na trećem ciklusu Pravnog fakulteta  Univerziteta u Zenici, te pozvala kolege da se nastave baviti naučnoistraživačkim radom. Benjamina Londrc ima 28 godina i najmlađi je doktor nauka u Bosni i Hercegovini iz oblasti klasičnog rimskog prava.

U prisustvu menadžmenta Univerziteta u Zenici, dekana fakulteta, mnogobrojnih gostiju, rodbine i prijatelja danas su promovirani sljedeći

DOKTORI NAUKA

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

NA ČAST DOKTORA TEHNIČKIH NAUKA

Alen Delić

Sedad Mušinović

 

MAŠINSKI FAKULTET

NA ČAST DOKTORA TEHNIČKIH NAUKA

Muvedet Šišić

Behar Alić

Mustafa Hadžalić

Muamer Terzić

Vehid Birdahić

Sanin Hasanić

Ekrem Bektašević

 

FILOZOFSKI FAKULTET 

NA ČAST DOKTORA DRUŠTVENIH NAUKA

Almir Sivro

NA ČAST DOKTORA KNJIŽEVNOHISTORIJSKIH NAUKA

Dženan Kos

 

EKONOMSKI  FAKULTET

NA ČAST DOKTORA EKONOMSKIH NAUKA

Ismeta Elezović

 

PRAVNI FAKULTET

NA ČAST DOKTORA PRAVNIH NAUKA

Benjamina Londrc

Jasmina Đokić

Smajo Šabić

Ćamil Salahović

 

MEDICINSKI FAKULTET

NA ČAST DOKTORA ZDRAVTVENIH NAUKA

Bajro Torlak

Vildana Arnautović – Torlak