Održano javno predavanje na temu “Kako povećati vidljivost publikacija (Kako se registrovati i koristiti Google Scholar, ResearchGate, Orcid)”

Održano javno predavanje na temu “Kako povećati vidljivost publikacija (Kako se registrovati i koristiti Google Scholar, ResearchGate, Orcid)”

Danas je u amfiteatru Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici održano javno predavanje na temu “Kako povećati vidljivost publikacija (Kako se registrovati i koristiti Google Scholar, ResearchGate, Orcid)”.

Prezentaciju je održao v.prof.dr. Samir Lemeš sa Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici. Cilj ovog javnog predavanja je bio da se poveća prisustvo naših istraživača na internetu, odnosno da se poveća vidljivost naših publikacija korištenjem društvenih mreža za naučnike.

Na predavanju je predstavljen značaj i način vrednovanja objavljenih naučnih rezultata pomoću broja citata i h-indeksa, date su informacije o otvorenom pristupu publikacijama, predatorskim izdavačima, te objašnjeni primjeri registracije na tri trenutno najpoznatije društvene mreže za naučnike.

Prezentacija je dostupna za download na sljedećem linku:

https://am.unze.ba/pdf/2016%20KAKO%20POVECATI%20VIDLJIVOST%20PUBLIKACIJA.pdf