Prijava na Konkurs je zatvorena

Za sve fakultete koji ne prime planirani broj kandidata u ovom upisnom roku bit će objavljen Konkurs (DRUGI UPISNI ROK)
dana 31. avgusta 2020. godine, a prijem dokumenata vršit će se od 31. avgusta do 18. septembra 2020. godine.